Dag voor de Raad 2021: meld je aan!

Dag voor de Raad 2021: meld je aan!

Hoe staat de gemeenteraad er een jaar voor de raadsverkiezingen voor? Wat is er nodig om de nieuwe raad in 2022 sterk en krachtig te laten vertrekken voor de nieuwe raadsperiode? Alle actuele inzichten, tips en adviezen krijg je als raadslid tijdens de Dag voor de Raad op 9 vrijdag april. 

De Dag voor de Raad is de jaarlijkse ontmoeting van raadsleden uit de werkvloer van de lokale democratie met de wetenschap, die we dit jaar vanwege de coronamaatregelen digitaal organiseren. De nieuwste onderzoeken, inzichten en analyses worden gedeeld, zodat je als raadslid straks met de raad een nog sterkere raad kan zijn, want een sterke raad doet er toe!
Bij de Dag voor de Raad 2021 kan je je eigen programma volledig samenstellen. Zo volg je deze dag alle sessies waaraan je behoefte hebt! De volgende onderwerpen komen aan bod op de Dag voor de Raad:

Raad in de regio

De rol en positie van de gemeenteraad is constant in ontwikkeling. Hoe zorg je ervoor dat de raad zo goed mogelijk in positie wordt gebracht? Douwe Jan Elzinga, emeritus-hoogleraar Staatsrecht, analyseert de uitdagingen van en de problemen voor de gemeenteraad en vooral hoe de raad positie moet houden terwijl steeds meer taken in de regio worden ‘weggezet’. Lees hier meer over de sessie Wat is er nodig voor een sterke raad?

Diverse raad 

Wat is de betekenis en de waarde van diversiteit voor de gemeenteraad? Hoe zorg je dat iedere inwoner van stad en dorp zich vertegenwoordigd voelt? Zahra Runderkamp, promovenda aan de Universiteit van Amsterdam, gaat in op het belang van diversiteit en inclusiviteit voor de gemeenteraad en welke rol de raad daarin kan spelen. Lees hier meer over de sessie Het belang van een diverse raad!

Invloed

De raad bepaalt als hoogste bestuursorgaan wat de richting van het gemeentelijk beleid is. Hoe vertolkt de raad de opvattingen van de inwoners in beleid: door een coalitieprogramma of op een andere wijze, bijvoorbeeld met een zakencollege of een raadsprogramma? Lianne van Kalken, raadslid in de gefragmenteerde gemeenteraad van Vlaardingen, docent en onderzoekster aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam schetst de kansen, valkuilen en ervaringen van raadsleden met raadsprogramma’s. Lees hier meer over de sessie Raads- of coalitieakkoorden?

Omtzigtgate

Wat kunnen gemeenteraden en raadsleden leren van Omtzigtgate? In zijn bijdrage geeft Julien van Ostaaijen, universitair docent en onderzoeker aan Tilburg Universiteit, lessen over informatievoorziening en coalitievorming op lokaal niveau, alsmede oordelen uit zijn onderzoeksrapport Hard naar het college, zacht naar de samenleving.

Weerstand 

Alles afspreken in overleg- en regiotafels past bij onze polderdemocratie. We zien het ook in het vanuit het Rijk aangestuurde overleg over de regionale energietransitie. Er komt steeds meer verzet tegen de bouw van windmolens en zonneparken. Wat is de betekenis van weerstand en hoe maak je dit inzichtelijk en hoe kan de gemeenteraad hier zijn voordeel mee doen? Eva Wolf, universitair docent van Tilburg University bespreekt waarom een goed debat baat heeft bij weerstand en het zichtbaar maken van verschillen. Lees hier meer over de sessie De meerwaarde van weerstand en conflict!

Collegevorming

De start van de nieuwe raad wordt ook bepaald door wat de raad doet tijdens de collegevorming, de eerste maanden na de raadsverkiezingen. André Krouwel, politicoloog van de Vrije Universiteit Amsterdam, columnist van VNG Magazine, bestudeert coalitievorming en was actief betrokken bij de formatie van colleges en bespreekt in deze sessie de valkuilen en kansen voor het maken van afspraken in de collegevorming. Lees hier meer over de sessie De kansen en valkuilen van collegevorming.

Lunchprogramma

Tijdens de lunch is er ruimte voor interactie en gesprek. Zo kunt u tijdens de sessie ‘’Rechten van het raadslid’’ terecht met al uw vragen rondom rechtspositie en bijvoorbeeld de vergoeding die u krijgt. Wanneer u nog twijfelt of u ook na de komende raadsverkiezingen nog in de raad plaats wilt nemen kunt u hierover in gesprek bij de lunchsessie ‘’Gaat u door als raadslid in 2022?’’. Daarnaast zijn er ook nog sessies over het optimaal benutten van uw capaciteiten en hoe u uw voordeel kunt doen met het aanbod van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. 

Programma

Het volledige programma vindt u hier: Dag voor de Raad. U kunt zich aanmelden voor alle sessies, maar ook naar eigen inzicht een keuzemenu maken uit sprekers en deelsessies in de pauze. Wanneer u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden via info@raadsleden.nl

Aanmelden

Deelname aan de Dag voor de Raad is geheel kosteloos! U vindt de mogelijkheid tot aanmelden hier: Dag voor de Raad