Dag voor de Raad 2022 in teken van macht en tegenmacht

Dag voor de Raad 2022 in teken van macht en tegenmacht

Het thema van de Dag voor de Raad op 23 september 2022 in het stadhuis van Amsterdam is macht en tegenmacht van de raad en het gezag van de raad. Raadsleden uit het hele land gaan met sprekers uit de wetenschap in discussie over de rol en de positie van de lokale democratie in Nederland.

De Dag voor de Raad is sinds 2017 de jaarlijkse ontmoeting van de wetenschap en de werkvloer van de lokale democratie, gerepresenteerd door raadsleden uit het hele land. Sprekers uit de wetenschap die met raadsleden in gesprek gaan over macht, tegenmacht én gezag van de raad zijn: prof. Gerda van Dijk (Vrije Universiteit Amsterdam) over hoe voer je als raad het gesprek, Hans Vollaard (Universiteit Utrecht) geeft een beeld van hoe niet-kiezers naar de lokale democratie kijken en wat raadsleden daarmee kunnen, Heinrich Winter (Universiteit Groningen) schreef een essay over de rol en positie van de raad en de ondersteuning door de raadsgriffie. Winter, die specialist is op vraagstukken van geheimhouding en vertrouwelijkheid, gebruikt dat essay als basis voor een bijdrage over macht en tegenmacht van de raad.

Deelsessies

Behalve een plenaire openings- en sluitingssessie zijn er ook deelsessies: de Raad & Omgangsvormen (hoe gaan raadsleden met elkaar om en wat is de voorbeeldfunctie van de raad), de Raad & Veiligheid (hoe krijgen raadsleden invloed op de veiligheidsagenda van de gemeente) en de Raad & collegevorming (welke invloed heeft de raad op het proces van collegevorming)

Aanmelden

Zorg dat je erbij bent en schrijf je hier in voor de Dag voor de Raad 2022 in het stadhuis van Amsterdam.