Dag voor de Raad: aan de slag met regionale samenwerkingsverbanden

Dag voor de Raad: aan de slag met regionale samenwerkingsverbanden

Steeds meer gemeentelijke taken worden uitgevoerd in regionaal verband door de samenwerking van één of meer gemeenten. De gezamenlijke gemeenteraden zijn direct of indirect verantwoordelijk voor de koers, de uitvoering en de controle op deze samenwerkingsverbanden en zogeheten verbonden partijen.

Het is belangrijk dat raadsleden bepalen wat de raad wil met de betreffende samenwerking, hoe zij daarop grip op krijgen en controle om zo de democratische legitimatie te waarborgen. Dit proces wordt besproken bij de deelsessie Raad & Regio tijdens de Dag voor de Raad op vrijdag 23 september in Amsterdam. Op deze bijeenkomst komen raadsleden uit het hele land af. Een unieke gelegenheid om kennis te maken met raadsleden uit andere gemeenten en de uitdagingen waar zij voor staan.

Raad & Regio

In de deelsessie 'Raad & Regio’ gaat Geert van Soest, griffier én deskundige op het gebied van lokale democratie, met jullie in gesprek. Zo zal er worden gekeken aan welke regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen je gemeente deelneemt, zodat de raad kan bepalen wat noodzakelijk en wenselijk is om de betreffende taken in de regio/verbonden partijen uit te voeren. Centrale vraag die hierin centraal staat is: hoe kan je als raad en griffiers samenwerken?

Meer informatie en aanmelden

U krijgt een week voorafgaand de bijeenkomst per mail een formulier toegezonden, waarin het mogelijk is om je je voor de deelsessie Raad & Omgangsvormen aan te melden. Zorg dat je erbij bent en schrijf je hier in voor de Dag voor de Raad 2022 in het stadhuis van Amsterdam.