Dag voor de Raad: hoe ga je als raadsleden met elkaar om?

Dag voor de Raad: hoe ga je als raadsleden met elkaar om?

Er komen voor raadsleden gevoelige onderwerpen voorbij, waar vaak emotie aan te pas komt. Het kan dan ook voorkomen dat je als raadslid te maken krijgt met vraagstukken en besluiten, waar je het niet mee eens bent. De gemeenteraad is dé plek waar altijd een open debat moet kunnen plaatsvinden over wat de gemeente en haar burgers raakt.

Hoe je dit debat open houdt, komt aan de orde tijdens de deelsessie Raad & Omgangsvormen tijdens de Dag voor de Raad op vrijdag 23 september in Amsterdam. De Dag voor de Raad is sinds 2017 de jaarlijkse ontmoeting van de wetenschap en de werkvloer van de lokale democratie. Op deze bijeenkomst komen doorgaans raadsleden uit het hele land af; een unieke gelegenheid om kennis te maken met raadsleden uit andere gemeenten en de uitdagingen waar zij voor staan.

Raad en Omgangsvormen

In de deelsessie 'Raad en Omgangsvormen' gaat Martijm Scherff, communicatiedeskundige en debatcoach bij debat.nl, onder andere in op het feit dat ieder raadslid kan zeggen wat hij of zij wil. Dit komt de kwaliteit van het debat ten goede, omdat de raad een voorbeeldfunctie heeft in het omgaan met meningsverschillen. Het is daarom van groot belang dat je, aan het begin van de raadsperiode, afspreekt hoe je met elkaar omgaat, hoe je gesprekken voert én wat wel en niet geoorloofd is in discussies.

Meer informatie en aanmelden

U krijgt een week voorafgaand de bijeenkomst per mail een formulier toegezonden, waarin het mogelijk is om je je voor de deelsessie Raad & Omgangsvormen aan te melden. Zorg dat je erbij bent en schrijf je hier in voor de Dag voor de Raad 2022 in het stadhuis van Amsterdam.