Dag voor de Raad: wat heeft de raad nodig?

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vinden over ruim dertien maanden plaats. Wat heeft de nieuwe raad nodig om een sterke raad te zijn? Om die vraag te beantwoorden houdt Raadslid.Nu op vrijdag 17 maart 2017 in Delft de Dag voor de Raad. Tijdens de Dag voor de Raad gaan we met raadsleden en wetenschappers in debat over de positie en de rol van de raad en stellen we de vraag wat er nodig is om de nieuwe raad in 2018 goed te laten starten. 

Wetenschappers dr. Julien van Ostaaijen (Universiteit van Tilburg), prof. dr. Klaartje Peters (Universiteit van Maastricht) en prof. dr. Marcel Boogers (Universiteit van Twente) laten hun licht schijnen over hoe het lokaal bestuur en de raad er voor staat en geven antwoord op wat er nodig is voor de nieuwe raad.
Daarnaast zijn er deelsessies over de opleiding van raadsleden, vernieuwende vormen van controle en over de hulptroepen van de gemeenteraad.
Bovendien is er in het programma ruime aandacht voor raadsleden om aan te geven hoe de gemeenteraad er voor staat en wat er nodig is voor een sterke start van de raad in 2018!  

Aanmelden
De Dag voor de Raad wordt gehouden op vrijdag 17 maart van 13.00 – 17.30 uur in het stadhuis van Delft (Markt 87, 2611GW, Delft). Aanmelden voor de Dag voor de Raad is mogelijk via deze link.

Programma
Het volledige programma ziet er als volgt uit:

13:00 Inloop met koffie en thee

13:30 Opening met welkom door burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt

13:45 Raadsledengesprek over de positie van de raad: is de raad het hoogste bestuursorgaan?

14:00 Bijdragen van dr. Julien van Ostaaijen (Universiteit van Tilburg) en prof. dr. Klaartje Peters (Universiteit van Maastricht) over de positie en toekomst van de gemeenteraad, plus intermezzo.

15:15 Deelsessies:

  1. De toerusting en opleiding van de gemeenteraad – Dr. Laurens de Graaf (Hogeschool Utrecht)
  2. De gemeenteraad en zijn hulptroepen – Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
  3. Vernieuwende vormen van controle – Prof. dr. Bas Denters (Universiteit Twente) 

16:30 Raadsledengesprek over: wat heeft de raad nodig om een sterke raad te zijn?
Reflectie prof. dr. Marcel Boogers (Universiteit Twente en Raad voor het Openbaar Bestuur) over de nieuwe gemeenteraad van 2018 

17:15 Afsluiting door Raadslid.Nu voorzitter Mark den Boer met aansluitend informele netwerkborrel

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 6 maart 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu houdt op vrijdag 17 maart 2017 in Delft de Dag voor de Raad: wat heeft de nieuwe gemeenteraad nodig voor een succesvolle start na de raadsverkiezingen van 2018?

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!