'Dat iemand dan zegt: Trut of ga aardappelen schillen'

'Dat iemand dan zegt: Trut of ga aardappelen schillen'

Vrouwelijke raadsleden krijgen vaak vrouwonvriendelijke opmerkingen of bedreigingen. Deze uitingen belemmeren hen in het uitvoeren van hun rol als raadslid.

Dit geven acht vrouwelijke raadsleden aan in een publicatie van Atria en StemopeenVrouw waarin zij raadsleden hebben geïnterviewd over de invloed van online vrouwenhaat in de lokale politiek. Zo zorgt het er voor dat raadsleden zelfvertrouwen verliezen of twijfelen aan het voortzetten van hun raadslidmaatschap. ‘Ik denk bij mezelf: maar waarom doe ik dit eigenlijk? En dat zie je gewoon bij heel veel vrouwelijke raadsleden’, stelt een van de geïnterviewde raadsleden.

Haatreacties

De haat die de vrouwelijke raadsleden ondervinden is ook anders. Politica worden vaker afgerekend op hun uiterlijk, of het feit dat ze vrouw zijn, waarbij mannen vaak alleen afgerekend worden op hun competentie. Dit is in lijn met eerder onderzoek van de Groene Amsterdammer die deze trends ook al ondervond bij landelijke politica. Hierbij zijn ook extremen, zo geeft een raadslid aan dat zij ziet dat er online veel gedreigd wordt met verkrachting en seksueel geweld.

Sociale media

De online vrouwenhaat heeft niet alleen invloed op individuele raadsleden, er is ook sprake van een omstanderseffect. Vrouwen die geconfronteerd worden met online seksisme bij politica raken gedemotiveerd om zelf de raad of de politiek in te gaan. De vrouwonvriendelijke berichten belemmeren ook vrouwelijke raadsleden, zo perken vrouwen hun zichtbaarheid op sociale media in. Dit kan hun politieke carrière in de weg staan aangezien bekendheid een factor is in het verkrijgen van een politieke functie. De haatberichten kunnen ook zorgen voor een afname van zelfvertrouwen bij het raadslid. Online vrouwenhaat kan in de ergste gevallen leiden tot het neerleggen van hun functie, vooral als dit familie betreft.

Wat te doen bij bedreiging?

Het is altijd verstandig om bij een incident dit met de burgemeester en griffier te bespreken. Zij kunnen helpen met het aanpakken van het incident. Wilt u vertrouwelijk praten, of advies inwinnen over uw eigen veiligheid na een incident, of mogelijke aangifte? Neem dan contact op met het ondersteuningsteam Weerbaar bestuur. Dat 24/7 telefonisch bereikbaar is via 070-373 8195.

Voor eventuele vragen hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden via info@raadsleden.nl of telefonisch via 070-373 8195.

Meer informatie

Wilt u de publicatie ‘het online plafond’ van kennisinstituut Atria lezen? Klik dan hier

Wilt u het artikel van de Groene Amsterdammer lezen? Klik dan hier

Wilt u meer weten over het agressie en geweld in de raad? Klik dan hier