De begroting graag ook op papier

De begroting graag ook op papier

DEN HAAG- Op dinsdag 16 september was het de derde dinsdag van september en dus Prinsjesdag. Tijdens deze dag is de rijksbegroting gepresenteerd. Raadslid.Nu is benieuwd hoe de Nederlandse colleges van B&W de gemeentelijke begroting presenteren aan hun gemeenteraden en stelde deze vraag via Twitter.

Naar aanleiding van de tweet is duidelijk geworden dat de aanbieding van de begroting op verschillende manieren verloopt. In de gemeente Hattem hebben de raadsleden de begroting via de email ontvangen. Ook worden er speciale apps ontwikkeld door gemeenten om de begroting te presenteren. Dit is het geval in de gemeente Deventer. De huidige technologie maakt het mogelijk de begroting op verschillende manieren te presenteren. Echter, Carla Broekhuis, raadslid gemeente Hattem, en Kitty Schmidt-Versteeg, raadslid gemeente Deventer, vinden de begroting zo omvangrijk en complex dat de presentatie op bovenstaande manieren tekortschiet. Het blijft daarom wenselijk om de begroting ook op papier beschikbaar te stellen.

Daarnaast blijkt de presentatie van de begroting in gemeenten vaak niet zo feestelijk te zijn als Prinsjesdag. Dit is ook niet nodig volgens Broekhuis. Wel vindt zij dat de presentatie en de begroting meer aandacht dienen te krijgen. Deze aandacht moet komen vanuit de pers en de gemeente zelf dient er meer aandacht aan te besteden via de eigen website. Schmidt-Versteeg vindt meer aandacht voor de presentatie en de begroting ook belangrijk, want dit kan de transparantie van de gemeente vergroten. De inwoners van Deventer zijn nu veelal afhankelijk van de verslaglegging door de pers. Een duidelijk leesbaar overzicht van de begroting en genomen besluiten, dient beschikbaar gesteld te worden door de gemeente zelf.

De colleges van B&W hebben de begroting voor 2015 ondertussen aangeboden aan de gemeenteraden of zullen dit een dezer dagen doen. Een papieren versie van de begroting blijft wenselijk en meer aandacht voor deze presentatie en de begroting zelf is belangrijk. Tussen 1 en 15 november zal de gemeenteraad de begroting vaststellen.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 1 oktober 2014.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

 Collectief lid?

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Wekelijks heten wij nieuwe gemeenteraden van harte welkom als collectief lid van Raadslid.NU.

Wist u dat een collectief lidmaatschap maar 35 euro per persoon kost en dat ook commissieleden en fractieondersteuners binnen een collectief lidmaatschap vallen, mits aangemeld? (Het individueel lidmaatschap kost overigens 75 euro) En wist u dat alle leden, collectief en individueel, een eigen account aan kunnen maken op de website?

Heeft uw gemeente u als collectief lid aangemeld, dan kunt u een account aanmaken op de website en ontvangt u per mail de inloggegevens. Het aanmaken van een account moet u wel zelf doen en duurt slechts enkele momenten. Vervolgens activeren wij de account voor u en hebt u toegang tot het besloten gedeelte van de website. Klik hier voor meer informatie.