De D1000 mag je niet missen

De D1000 mag je niet missen

Als raadslid mag je de D1000 op 1 juni in Apeldoorn niet missen. In de D1000 praten raadsleden, wethouders, burgemeesters, ambtenaren, gemeentesecretarissen, griffiers, inwoners, ondernemers en wetenschappers – wie niet dus – over hoe de lokale democratie versterkt kan worden.

Het aanzien en het functioneren van de lokale democratie staat onder druk door afnemende kiezersopkomst, door afnemend gezag van het gemeentebestuur en door nieuwe ontwikkelingen als de participatieve samenleving. Wat zijn de vragen, wat zijn de knelpunten en wat zijn de voorstellen om het beter te doen? Deze vragen liggen op tafel tijdens de D1000 in Apeldoorn, tenminste als de deelnemers vinden dat dat de belangrijkste vragen zijn. Want wat het onderwerp van gesprek is, wordt bij de D1000, naar het voorbeeld  van de G1000, bepaald door de deelnemers, mits het natuurlijk gaat over de lokale democratie.

Samenspel Lokale Democratie In Beweging

De D1000 is een initiatief van het programma Lokale Democratie In Beweging. De eigenaren van dit programma zijn de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Vereniging van Gemeentesecretarissen, Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Wethoudersvereniging, Vereniging van Griffiers, VNG en het ministerie van BZK. Het vertrekpunt voor dit programma Lokale Democratie In Beweging is vanaf de werkvloer van gemeente en samenleving het gesprek met elkaar voeren over de lokale democratie. En om dat gesprek aan te jagen in alle 393 gemeenten door raadsleden, burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, griffiers, ambtenaren en inwoners is het initiatief genomen om de D1000 te organiseren.

Inschrijven voor de D1000 kan via de speciale website www.democratie1000.nl