‘De doelenboom is een mooi instrument’

‘De doelenboom is een mooi instrument’

Waar en hoe doen raadsleden hun kennis op? Een raadslid vertelt elke week in deze serie wat hij of zij heeft meegenomen uit een gevolgde opleiding. Deze week het Texelse raadslid Jaap Vlaming, die in een vraaggesprek in de Opleidingengids van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vertelt over de training ‘Doelenboom’.  

Jaap Vlaming is GroenLinks-raadslid in de gemeente Texel, en zit al sinds 1990 in diens gemeenteraad. De training werd georganiseerd door de griffie, en duurde drie aaneengesloten dagdelen. Bijna de hele raad nam deel aan de training.

Centraal stonden de kadernota en de begroting. ‘ Dit vraagt om een bewuste aanpak en de Doelenbook is daarvoor een mooi instrument,’ aldus het raadslid. De Doelenboom werd opgesteld middels antwoorden op de vragen van raadsleden hoe de inrichting, uitvoering en bewaking van het beleid bewerkstelligd moesten worden.

Aanbevelingen: Houd de argumentatie helder

In eerste instantie vond Vlaming de training niet van professioneel niveau: ‘De realiteit laat zich niet in een korset plaatsen.’ Maar achteraf bleek het toch nuttig te zijn, besluitvorming en achtergronden werden een stuk inzichtelijker. Een tip die het raadslid meegeeft is om de argumentatie voor gemaakte keuzes helder te houden, ‘zodat je daar altijd op kunt teruggrijpen.’

Informatie en kosten van opleidingen

De Opleidingengids van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden met een overzicht van opleidingen voor raadsleden op de tien belangrijkste competenties zoals oordeelsvorming, onderhandelen en communiceren plus interviews met raadsleden over hun ervaringen met opleidingen is te downloaden voor leden met behulp van het account van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Raadsleden die individueel lid zijn ontvangen de Opleidingengids rechtstreeks. Raadsleden die collectief lid zijn ontvangen de Opleidingengids via hun raadsgriffier. Raadsleden kunnen voor het volgen van cursussen een beroep doen op het gemeentelijk budget. Voor meer informatie over de wettelijk geregelde onkostenvergoeding, klik hier.