De (gemeente)raad doet er toe!

DEN HAAG – Het algemeen bestuur van Raadslid.Nu heeft het jaarplan voor 2014 vastgesteld. Onder de noemer: “De (gemeente)raad doet er toe!” zal Raadslid.Nu zich dit jaar inzetten om te laten zien dat de gemeenteraad er wel degelijk toe doet. De doelstelling van 2014 komt overeen met het motto van Raadslid.Nu: De vereniging staat namelijk voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. De raad doet er toe!

Kaders en controle

Voorzitter van Raadslid.Nu, Peter Otten zegt het volgende over de vaststelling van het jaarplan: “In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen (19 maart aanstaande) krijgen wij vanuit allerlei hoeken en kanalen te horen dat de rol van gemeenteraad gemarginaliseerd is en verder gemarginaliseerd zal worden. Er is zelfs een hoogleraar die twijfelt aan het nut van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het zou een slecht teken zijn als wij als belangenvereniging van raadsleden daar niet bij stil staan”.

“Juist nu, de komende vier jaar, gaat de gemeenteraad er meer dan ooit toe doen” zegt Peter Otten, zelf raadslid voor de VVD in Zeist. “De gemeenten krijgen er veel verantwoordelijkheden bij in het sociale en maatschappelijke domein en de gemeenteraden zullen dit toch moeten controleren. Ook de fase vóór het controleren is belangrijk voor de raden, want daar – en in die fase zitten de gemeenteraden al – kunnen en moeten ze eigenlijk ook, de spelregels en richtlijnen vaststellen”. Otten zegt dat de fase van het kaderstellen een moeilijke fase is, omdat nog niet alles helder en uitgekristalliseerd is. Het is echter wel ontzettend belangrijk:…daar laat je zien, dat je er als raad toe doet”.

Hoe en wat

De raadsledenvereniging richt zich niet op grote hoeveelheden inhoudelijke informatie: “…daarvoor is de VNG” aldus Otten, “Wij richten ons op het zogenaamde ‘hoe’. Hoe kun je als raad in kaderstellende positie komen? Hoe kun je er nog beter voor zorgen dat de raad er toe doet? En geloof me maar, die gemeenteraad, die doet er toe en daar staat de vereniging bij stil”.

Raadslid.NU, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie: De raad doet er toe!