De gemeenteraad is zijn grip verloren

De gemeenteraad is zijn grip verloren

De gemeenteraad heeft geen grip op regionale samenwerkingsverbanden. Controle en invloed uitoefenen wordt als lastig tot haast onmogelijk ervaren door raadsleden. Dit blijkt uit de antwoorden die raadsleden hebben gegeven in de wekelijkse serie ‘Raadslid van de Week’ op de vraag: ‘Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?’.

Het grootste probleem bij de regionale samenwerkingsverbanden is de controle vanuit de raad. “De Regionale Samenwerkingsverbanden worden steeds meer een oncontroleerbaar orgaan, waar de controle vrijwel niet op te doen is”, aldus Bahreddine Belhaj, PvdA-raadslid in de gemeente Lelystad.

Mame Douma, raadslid in de gemeente Brummen, stelt dat de grote afstand van een regionaal samenwerkingsverband tot de gemeenteraad negatieve gevolgen voor de communicatie en besluitvorming heeft: “In de praktijk laat een afvaardiging via het college te weinig communicatie zien”.

Volgens Bianca de Heer, PAB-raadslid in de gemeente Papendrecht, heeft deze beperkte communicatie tot gevolg dat de uitvoering van een samenwerkingsverband niet te toetsen is: “Het is algemeen moeilijk om grip te krijgen op de uitvoering van taken die in een samenwerkingsverband uitgevoerd worden”.

Oplossingen

Ondanks de problemen zijn regionale samenwerkingsverbanden in de ogen van raadsleden nog steeds een goede manier om bepaalde doelen te bereiken: ”Door regionale samenwerking kan de gemeente meer bereiken dan individueel. Ook wordt vaak via regionale samenwerking (co)financiering gevonden”, aldus Janneke van Heugten, PRO21-raadslid in de gemeente Nijmegen. Of zoals David Schalken-Den Hartog, Beter voor Dordt-raadslid in de gemeente Dordtrecht, het verwoordt: “Wat mij betreft is het belangrijk om met elkaar te doen wat je niet op een goede manier zelf kunt doen”.

De oplossingen voor de problemen kunnen bijvoorbeeld gevonden worden in het kaderstellend vermogen van de gemeenteraad, zoals in de gemeente Heemstede volgens VVD-raadslid Rozemarijn Baan-Timmer al gebeurt: “Wij als raadsleden…geven de wethouders duidelijke opdrachten mee”.

Meer info

Het volledige overzicht van de antwoorden van de raadsleden, kunt u hier vinden.

Voor meer grip en controle op regionale samenwerking als raad heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de afgelopen jaren onderzoeken en adviezen opgesteld: