De gereedschapskist bij een GR

De gereedschapskist bij een GR

Voor veel raadsleden blijft het lastig om te sturen en controleren op gemeenschappelijke regelingen. Deze staan op afstand en het is voor raadsleden niet altijd duidelijk op welke wijze ze invloed uit kunnen oefenen. Om hier inzicht in te bieden heeft de gemeente Dordrecht een overzichtelijke kennisclip laten maken.

Veel gemeenschappelijke regelingen zijn collegeregelingen, waarbij er bevoegdheden vanuit het college worden overgedragen aan een gemeenschappelijke regeling. Maar hoe kan je hier als raad toch zicht op houden? Het kan hiervoor nuttig zijn om, naast de portefeuillehouder vanuit het college, ook de directeur van de GR uit te nodigen om bepaalde zaken toe te lichten. Dat is een van de tips uit de gereedschapskist van het raadslid die naar voren komt in de kennisclip die door de gemeente Dordrecht is ontwikkeld.

U kunt de clip met alle tips hieronder bekijken. Ook vindt u deze hier op de digitale leeromgeving voor raadsleden. Hier vindt u verschillende modules waarmee u uw grip op gemeenschappelijke regelingen kunt vergroten, zoals de infographic regionale samenwerking.