De hulptroepen van de raad

De hulptroepen van de raad

Het raadslidmaatschap is druk; stapels dossiers om voor te bereiden en vele vergaderingen. Met de inzet van de juiste hulptroepen kunt u het uzelf een stuk gemakkelijker maken. Debat.NL heeft op basis van het rapport Raad en Hulptroepen een animatie gemaakt waarin de drie belangrijkste hulptroepen in het kort worden belicht.

Raadsleden geven aan het meeste steun te krijgen van de volgende drie 'hulptroepen': de eigen partij, de rekenkamer(commissie) en de accountant. Meer over de het gebruik van de rekenkamer als hulptroep is te vinden in de leeromgeving voor raadsleden.

Raad en hulptroepen

De animatie is een korte weergave van het rapport Raad en Hulptroepen uit 2017 van de NSOB in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Dit onderzoek keek onder andere naar welk percentage raadsleden gebruik maakt van bepaalde instanties en hoeveel procent daar meer of minder gebruik van zouden willen maken.

Hulptroep

Huidig gebruik

Gewenst gebruik

Verschil

Cliëntenraden

7%

53%

↑46%

Onderzoeksinstituten

15%

35%

↑20%

Planbureaus

6%

22%

↑16%

Raad van Commissarissen

7%

21%

↑14%

Adviesbureaus

25%

38%

↑13%

Ad-hoc commissie

17%

29%

↑12%

Brancheorganisaties

22%

34%

↑12%

Rijkstoezichthouder

4%

16%

↑12%

Accountant

31%

42%

↑11%

Burgers

53%

61%

↑8%

Ambtenaren buurgemeente

13%

20%

↑7%

Journalisten

18%

21%

↑3%

Belangenorganisaties

47%

49%

↑2%

wmo- en participatieraden

53%

53%

0%

Eigen politieke partij

65%

61%

↓4%

Rekenkamer(commissie)

67%

62%

↓5%