De koers van de raad

De koers van de raad

‘‘Mensen maken zich niet meteen zorgen over achtergronden van het beleid, want die staan ver af bij wat er dagelijks gebeurt. Een regeling van standplaatsen voor campings bijvoorbeeld is niet direct een thema waar mensen elke dag mee te maken krijgen. Het zijn de kleine, dagelijkse zorgen waar mensen persoonlijk mee te maken hebben, daarover willen ze hun verhaal kwijt. Raadsleden zitten er niet voor hun eigen achterban, maar voor alle bewoners. Dat mag je als raadslid niet onbesproken laten. De kern van het raadswerk is communicatie.”

Dit is volgens raadslid Leon Mulder uit de gemeente Veere een belangrijke koers van de raad. In 2022 werd Leon Mulder gekozen als raadslid voor de SGP. Hij is naast zijn raadslidmaatschap werkzaam als zelfstandig zorgmanager en belastingadviseur. Het gehele interview over de onderlinge omgang binnen de raad is terug te zien in de opleidingengids van 2022.

Drie belangrijke tips

Leo heeft drie belangrijke tips om de koers van de raad te kunnen bepalen.

1. Praat met ambtenaren, zo ga je de achtergronden van beleidsstukken begrijpen.

2. Luister naar de noden van mensen, want als raadslid ben je hun vertegenwoordiger.

3. Wees je ervan bewust dat de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan is in de gemeente.

Meer informatie:

Klik hier voor de opleidingengids 2022.

Raadstegels

Dit is de derde aflevering in een serie over de negen raadstegels. Eerder verscheen:

De negen raadstegel zijn 9 verschillende thema’s die als doel hebben om de positie van de raad te versterken. Raadsleden kunnen op deze 9 verschillende thema’s met elkaar afspraken maken, zodat de rol en de positie van de raad wordt versterkt.