De kracht van het onderhandelen

De kracht van het onderhandelen

Voor raadsleden gaat onderhandelen verder dan de coalitieonderhandelingen of een raadsakkoord, ook tijdens de raadsperiode is het kunnen onderhandelen een kernvaardigheid die u nodig hebt als raadslid. Deze competentie hangt samen met andere competenties, bijvoorbeeld overtuigingskracht, samenwerken en inlevingsvermogen.

De vaardigheid onderhandelen, zorgt ervoor dat u als raadslid in onderhandelingssituaties tot een overeenstemming komt waarbij u inspeelt op onverwachtse wendingen. U bent in staat om het standpunt van de ander te veranderen en bent goed in de tegenargumenten te pareren. U zoekt hierbij de grenzen op, maar blijft rekening houden met de onderhandelingsruimte. U bent sterk in het bereiken van commitment in onderhandelingen en behartigt hierbij de belangen van uw raad/fractie/portefeuille.

Behalve dat de competentie onderhandelen bij raadsleden op de proef wordt gesteld tijdens de coalitieonderhandelingen en het onderhandelen over raadsakkoorden, heeft u tijdens uw raadswerk op meer behoefte aan deze competentie. Dit kan binnen uw eigen fractie voorkomen, als u tot een gezamenlijk standpunt moet komen, maar ook tijdens officiële onderhandelingen of overlegmomenten binnen de raad komt deze competentie van pas.

Competentiescan

U maakt de competentiescan door rechtsboven te klikken op Mijn account. Vervolgens maakt u een account aan en kunt u één keer de competentiescan van 48 vragen volledig doorlopen. Dit neemt zo'n tien minuten in beslag. De resultaten kunt u direct raadplegen en zijn gekoppeld aan adviezen voor het volgen van vervolgcursussen en -trainingen.

Volgende week staat de competentie 'Omgevingsbewustzijn' centraal. In totaal zijn er twaalf competenties voor raadsleden: