De kracht van vrouwelijke raadsleden

De kracht van vrouwelijke raadsleden

‘Niet alleen vrouwelijke, maar alle raadsleden hebben de taak om vrouwen enthousiast te maken voor de politiek. Als raadslid ben je een rolmodel en is het je taak om nieuwe mensen bij de politiek te betrekken’, aldus Sandra Alberts, gemeenteraadslid in Assen.

Samen met andere vrouwelijke raadsleden uit Assen sloeg zij de handen ineen en besloot ze in actie te komen voor meer vrouwen in de politiek. Op Internationale Wereldvrouwendag, 8 maart 2023, organiseert de gemeente Assen een avond waarin aandacht wordt besteed aan het belang van een evenredig aantal vrouwen in de politiek.

Onbeperkt leefbaar

Jaarlijks staat internationale vrouwendag in het teken van solidariteit en strijdbaarheid. Specifiek wordt dit jaar ingegaan op het thema ‘onbeperkt leefbaar’. De vraag ‘In hoeverre kun je als vrouw onbeperkt leven?’ staat daarbij centraal. Intimidatie en vrouwonvriendelijkheid werpen vaak beperkingen op in het dagelijkse leven van vrouwen. Tijdens de bijeenkomst in Assen zal het gesprek worden gevoerd over wat onbeperkte leefbaarheid voor vrouwen betekent op het gebied van veiligheid, ondernemen, armoede en de mate waarin zij kunnen meedoen en meepraten. 

Politiek actief

Slechts 36 procent van de raadsleden is vrouw, blijkt uit het onderzoek ‘Vrouwen in de raad 2022’ van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Sandra Alberts vindt betere representatie van vrouwen in de politiek belangrijk omdat vrouwen thema’s kunnen vertegenwoordigen die voor vrouwen belangrijk zijn. Als voorbeeld noemt Alberts dat vrouwelijke raadsleden in haar gemeente het initiatief namen tot het indienen van de motie omtrent straatintimidatie, die is aangenomen. De motie roept onder andere op om bij het Integrale Veiligheidsplan de raad voldoende te betrekken zodat deze bij dit plan aandacht kan besteden aan de aanpak van straatintimidatie.

Gesprek aangaan

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden houdt zich actief bezig met het thema diversiteit en inclusiviteit en de rol van vrouwelijke raadsleden hierin. Zo organiseerde de vereniging bijeenkomsten waarbij vrouwelijke raadsleden in gesprek gingen over hun ervaringen. Uit deze gesprekken bleek dat twijfels over het eigen kunnen bij vrouwelijke raadsleden een grote rol spelen. Daarnaast krijgen zij te maken met ongepaste opmerkingen en wordt hen typisch ‘feminiene’ taken toegewezen, zonder hierom te hebben gevraagd.

Meer informatie

Hier is het rapport ‘Jong, Kleur & Vrouw in de Raad’ te lezen met verbeter- en aandachtspunten die voortkwamen uit de gesprekken met onder andere vrouwelijke raadsleden.

Klik hier als u meer wilt weten over de invloed van online vrouwenhaat op vrouwelijke raadsleden.