De kunst van het zoeken naar consensus

De kunst van het zoeken naar consensus

Als raadslid komt u niet ver in uw eentje. Om plannen te verwezelijken moet u de samenwerking zoeken met collega's. Samenwerken is echter een vaardigheid die niet iedereen in gelijke mate onder de knie heeft. Het vergt de kunst van het zoeken naar consensus. En u als raadslid voert daarvoor uitgebreid overleg waarbij u anderen betrekt bij het nemen van beslissingen. Deze competentie is toepasselijk in verschillende situaties die zich voordoen in de raad, denk hierbij aan het opstellen van een raadsprogramma. 

De kernvaardigheid ‘samenwerken’ zorgt ervoor dat u een echte teamspeler bent en het gemeentelijk en gemeenschappelijk belang nastreeft en dat u als raadslid anderen actief betrekt bij uw beslissingen. Een raadslid dat de kernvaardigheid ‘samenwerking’ goed heeft ontwikkelt bevordert de samenhang in de raad en binnen fractie en draagt bij aan een harmonieuze werksfeer.

De competentiescan laat zien over welke kernvaardigheden raadsleden moeten beschikken voor een sterke positie binnen de raad. De uitkomst van deze scan laat zien hoever u deze vaardigheden heeft ontwikkeld, en welke vervolgcursussen en –trainingen u kunt volgen om deze verder te ontwikkelen. 

Competentiescan

U maakt de competentiescan door rechtsboven te klikken op Mijn account. Vervolgens maakt u een account aan en kunt u één keer de competentiescan van 48 vragen volledig doorlopen. Dit neemt zo'n tien minuten in beslag. De resultaten kunt u direct raadplegen en zijn gekoppeld aan adviezen voor het volgen van vervolgcursussen en -trainingen.

Volgende week staat de competentie 'communiceren en luisteren' centraal. In totaal zijn er twaalf competenties voor raadsleden:

 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Communiceren en luisteren
 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Resultaatgerichtheid
 • Analytisch vermogen
 • Onderhandelen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Initiatief
 • Coachen
 • Sturend vermogen