De Kwaliteit van het raadslid

De meeste raadsleden kun je ’s nachts wakker maken en vragen om hun drie taken als raadslid. “Kaders stellen, controleren en volksvertegenwoordiger”, zal prompt (wellicht wat slaperig) volgen. En terecht, want het zijn drie belangrijke taken.

Dat de raad ook de werkgever is van de griffie(r) en zich moet bezig houden met de functionering van de burgemeester, is veel minder- of soms zelfs onbekend. Onterecht immers, de kwaliteit van de raad en de kwaliteit van de besluitvorming door de raad, wordt mede bepaald door de rol van de griffier en de invulling van het voorzitterschap door de burgemeester.

Over de werkgeversrol van de griffie(r) was een boekje verschenen dat door de Vereniging van Griffiers (VvG) samen met het College van Arbeidszaken van de VNG was gemaakt. In dit zeer degelijke boekwerk, dat alle gemeenteraden hebben ontvangen, wordt uitvoerig ingegaan op wettelijke taken en arbeidsvoorwaarden; niets is daarbij overgeslagen. Helaas hebben de meeste lezers moeten constateren dat daardoor de toegankelijkheid en de bruikbaarheid niet optimaal is. De informatie sluit niet aan bij de behoefte van het raadslid. Datzelfde valt op te merken over de informatiebrochure die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft gemaakt over het functioneringsgesprek met de burgemeester. Zeer informatief, maar minder bruikbaar.

Stappenplan

Om gemeenteraden praktisch te ondersteunen bij de werkgeversrol en het functioneringsoverleg met de burgemeester, werkt Raadslid.nu aan eenvoudig te gebruiken, digitale hulpmiddelen die in logische stappen zijn opgezet.

Het 'Griffierstool' dat tijdens het Congres van Raadslid.nu op 22 september j.l. samen met Necker van Naem (NvN) werd gepresenteerd, is daarvan het eerste resultaat. Het geeft in 10 stappen een chronologisch overzicht van alle afwegingen die een gemeenteraad maakt, om een goede werkgever te zijn en tevredenheid over het functioneren van de griffier te bereiken. De VvG, die heeft meegewerkt aan deze tool, is zeer te spreken over het resultaat en ook raadsleden laten of hun tevredenheid blijken.

Nu wordt door NvN en Raadslid.nu hard gewerkt aan een 'tool' voor de relatie Gemeenteraad – Burgemeester. Hierbij is de samenwerking gezocht met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). De opzet en werkwijze zal grote overeenkomsten hebben en eveneens uitgaan van 'stappen' en afwegingen.

Binnenkort kunnen leden van Raadslid.nu dus beschikken over twee ondersteunende, digitale instrumenten. En we gaan door! De relatie tussen Raad en Rekenkamer en Raad en Accountant zijn onze volgende aandachtspunten. Reden genoeg om lid te zijn en te blijven van Raadslid.nu.

Hanneke Balk
Vicevoorzitter van Raadslid.nu