“De minderheid blijkt vrij goed de meerderheid te vertegenwoordigen”

“De minderheid blijkt vrij goed de meerderheid te vertegenwoordigen”

In totaal twintig raadsleden hebben deelgenomen aan de eerste ZomerRaad van dit jaar. In het stadhuis van Roermond stonden de onderwerpen burgerparticipatie en (online) profilering centraal.

Tijdens de zomerraad spraken zij met elkaar over de rol en positie van de raad en het raadslid binnen gemeenschappelijke regelingen en bij burgerparticipatie. Bij de sessie over gemeenschappelijke regelingen werden best practices uitgewisseld. Een voorbeeld hiervan was dat de raden binnen de samenwerking Midden en Noord-Limburg een regiegroep van inwoners in het leven hebben geroepen, waarbij afstemming plaatsvindt of wanneer stukken van de gemeenschappelijke regelingen in de raden besproken worden en waarbij moties onderling worden uitgewisseld. “Er wordt altijd gesproken over de stilzwijgende meerderheid, maar bij burgerparticipatie blijkt de minderheid vrij goed de meerderheid te vertegenwoordigen” merkte een raadslid op over deze samenwerking.

Op de tweede dag werd ingegaan op vaardigheden. Een dagdeel werd er volop geoefend in het spreken voor een camera. In een tweede sessie kwam het strategisch inzetten van sociale media aanbod. Na afloop zijn tips en adviezen direct in de praktijk gebracht.

De ZomerRaad is een gezamenlijke activiteit van ProDemos en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Er zijn deze zomer nog twee zomerraden op 16 en 17 juli in Zwolle en op 27 en 28 augustus in Den Haag. Inschrijven voor beide bijeenkomsten is nog mogelijk.

Volgende ZomerRaad

Wilt u bij een volgende ZomerRaad zijn in Zwolle of Den Haag? Meld u dan aan via de website van ProDemos.