De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bestaat 18 jaar!

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bestaat 18 jaar!

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is opgericht op 3 juni 2005 en viert in 2023 haar 18 jarige bestaan. De afgelopen jaren heeft de vereniging onder andere gezorgd voor het verhogen van de vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten, reiskostenvergoeding voor raadsleden die reizen moeten maken buiten de gemeente, een gelijke onkostenvergoeding voor alle raadsleden en voor de invoering van 1 profiel voor een gelijkwaardige rol en positie van de griffier als belangrijkste ondersteuner!

De vereniging komt niet alleen op voor de belangen van raadsleden, maar biedt ook een divers trainings- en onderwijsaanbod en dient als vraagbaak voor raadsleden. Hierdoor vormt de vereniging sinds 2005 hét landelijke netwerk van en voor raadsleden!

Voorzitters 

  • De eerste voorzitter was in 2005 het Utrechtse VVD-raadslid Danielle van den Broek.
  • Zij werd opgevolgd door het Delftse GroenLinks-raadslid Saskia Bolten.
  • Peter Otten, VVD-raadslid in Zeist was voorzitter van 2008 tot 2014.
  • Mark den Boer, CDA-raadslid uit Molenlanden was voorzitter van 2014 tot 2018.
  • Bahreddine Belhaj, PvdA-raadslid uit Lelystad was voorzitter van 2018 tot 2022.
  • Hanneke Willemstein, raadslid voor lokale partij GBSV in Alphen-Chaam, is sinds 2022 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. 

Ondersteuning, toerusting & belangenbehartiging 

Voor raadsleden is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een vraagbaak en informatiebron. De doelstelling van de vereniging is: een sterke Raad die er toe doet! Raadsleden kunnen bij de vereniging terecht over vragen over de rol en de rechtspositie van de raad en raadsleden. De vereniging behartigt de belangen van raadsleden en gemeenteraden in Den Haag, en maakt zich onder meer sterk voor een positionering van de raadsgriffier op voet van gelijkwaardigheid in de lokale driehoek met burgemeester en gemeentesecretaris. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zet zich in voor een burgemeester die een voorzitter is van alle raadsleden. Voor raadsleden is er een digitaal platform (leeromgeving) met enkele honderden leerlijnen, filmpjes en stappenplannen om het raadswerk beter te doen. 

Ereleden

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft twee ereleden. De Algemene Ledenvergadering van 18 november 2017 besloot voormalig voorzitter Peter Otten en Frank Rozenberg, voormalig secretaris en penningmeester, beiden tot erelid te benoemen. Peter Otten was bijna zeven jaar voorzitter en heeft ervoor gezorgd dat het fundament werd gelegd voor een bloeiende vereniging. Frank Rozenberg kreeg het erelidmaatschap omdat hij er voor zorgde dat de vereniging na een financieel lastige periode er weer volledig bovenop kwam. Zonder de inspanningen van Frank Rozenberg in 2014 had de vereniging er niet meer geweest en dat was volgens de ledenvergadering een bijzondere verdienste waarvoor het erelidmaatschap op zijn plaats is. 

Meer informatie 

In 2014 bestond de vereniging sléchts uit 800 leden. Bij zijn 18-jarige verjaardag telt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden ruim 5.400 leden. Meld je hier aan als je nog geen lid bent.

Leden van de vereniging zijn van harte welkom tijdens de Algemene Ledenvergadering en Raadsacademie in Amersfoort op zaterdag 10 juni. 

Heb je vragen over het raadslidmaatschap, het raadswerk of wil je meer weten over de rol en rechtspositie van de raad en raadsleden, je vindt het op de website van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.