De nieuwste mogelijkheden van digitaal vergaderen

De mogelijkheden van digitaal vergaderen zijn de laatste maanden weer flink uitgebreid. Na de start waarbij het digitaal vergaderen vooral een persoonlijke manier was om papierloos agenda's en vergaderstukken te bekijken op een tablet, komt bij de verdere ontwikkeling het samenwerkingsaspect van vergaderen steeds meer centraal te staan. NotuBiz merkt aan het snel groeiende aantal gebruikers van NotuBox, de dienst van NotuBiz die digitaal vergaderen faciliteert, dat steeds meer griffies, colleges en raden hun weg naar de overstap van papier naar digitaal weten te vinden. NotuBiz bedient zo'n 80 gemeenteraden en 30 colleges, meer dan 3000 raads- en collegeleden vergaderen inmiddels met behulp van NotuBox.

Digitaal vergaderen wint snel terrein!

Het vergaderen via een tablet levert veel voordelen op. Zo heb je altijd de meest recente stukken bij de hand, ook als er vlak voor de vergadering nog iets wijzigt. Behalve het raadplegen van agenda's en stukken, is er de laatste tijd ook veel meer mogelijk geworden op het gebied van samenwerking. Zo kunnen in NotuBox sinds kort aantekeningen bij openbare documenten gedeeld geworden met iedereen die je op de hoogte zou willen stellen van je gedachten bij een bepaald stuk. Een gebruiker kan eenvoudig een groep aanmaken die hij het document met zijn aantekeningen toezendt. Dit kan de eigen fractie zijn, maar ook alle fractievoorzitters of de werkgroep Energie. Ook niet-NotuBox-gebruikers kunnen worden opgenomen in de groep.

Fractievoorzitters en griffiers wordt het steeds makkelijker gemaakt om de juiste stukken bij de juiste personen te krijgen. NotuBox biedt mogelijkheid tot het inrichten van fractiemappen en commissiemappen waarin documenten geplaatst kunnen worden die alleen door de betreffende leden te raadplegen zijn. Mogelijkheden om filtering aan te brengen in de soms grote stromen informatie raken over het algemeen steeds meer geïntegreerd in de applicatie. Zo kan er sinds kort een Persoonlijk Dossier worden aangelegd. Hierin kan de gebruiker precies die documenten opslaan die hij belangrijk vindt. Ook eigen stukken kunnen hierin worden toegevoegd.

De komende tijd zal op de thema's samenwerken en informatiefiltering actief worden doorontwikkeld. Zo maakt NotuBiz zich met NotuBox sterk voor het sámen efficiënt digitaal vergaderen.