De Ombudsman als hulptroep van de gemeenteraad

De Ombudsman als hulptroep van de gemeenteraad

De Ombudsman is een van de hulptroepen van de gemeenteraad, zoals de accountant en de Rekenkamer.

Wanneer het gaat over klachtafhandeling of dienstverlening van de gemeente kan de ombudsman veel betekenen voor raadsleden. De algemene en specifieke rapporten van de ombudsman bevatten aanbevelingen en adviezen hoe de dienstverlening van de gemeente beter kan. De gemeenteraad kan op basis van de aanbevelingen en adviezen vragen stellen aan het college en aangeven wat de raad belangrijke verbeterpunten van de dienstverlening van de gemeente aan de inwoners betekent.

Lokale of Nationale ombudsman

Een kwart van de gemeenteraden heeft ervoor gekozen om zelf een ombudsman of -functie in te richten. In driekwart van de gemeenten is de taak van de lokale ombudsman bij de Nationale Ombudsman belegd. Raadsleden vormen zelf ook een belangrijk aanspreekpunt voor inwoners die ontevreden zijn over het optreden van het gemeentebestuur.

Inwoners met klachten over het optreden van de gemeente en andere overheidsinstellingen kunnen daarmee terecht bij hun lokale ombudsman of bij de Nationale Ombudsman.

Specialist

Jan Prins, specialist lokale overheden bij de Nationale Ombudsman, vertelt meer over het werk van de Ombudsman in deze video:

- YouTube

Meer informatie

Voor meer informatie over het werk van de Ombudsman en over de rapporten van de Ombudsman zie de themapagina van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Voor vragen over het werk van de Ombudsman als hulptroep van de gemeenteraad mail naar: info@raadsleden of kijk op de website van de Nationale Ombudsman