De onderlinge omgang binnen de raad

De onderlinge omgang binnen de raad

“Hoe goed je in de raad ook overleg voert met andere partijen, het komt toch voor dat je het niet eens wordt. Dan zijn er momenten dat je standvastig moet zijn, of anders neer moet leggen bij een besluit waar je niet achterstaat. Daarom is het goed om tot compromissen bereid te zijn. Een goede relatie met anderen, zoals wethouders, is belangrijk. Als raadslid moet je benaderbaar zijn, want ook buiten de raadszaal is er overleg. Zodra de raadsvergadering afgelopen is, wordt er vaak nog heel wat overleg gevoerd. Niet dat daar besluiten worden genomen, maar toch kun je in het persoonlijk contact nog heel wat voor elkaar krijgen.”

Dit stelt raadslid Teun Wolbink uit de gemeente Hardenberg over de onderlinge omgang binnen de raad. Teun is sinds 2022 raadslid voor het CDA en is agrarisch ondernemer. Het gehele interview over de onderlinge omgang binnen de raad is terug te zien in de opleidingengids van 2022.

Drie belangrijke tips

Teun geeft drie belangrijke tips voor een goede onderlinge omgang binnen en ook buiten de raad.

1. Wees bereid tot compromissen, anders moet je je neerleggen bij besluiten waar je niet achter staat.

2. Blijf benaderbaar, want overleg vindt ook plaats buiten de raadszaal.

3. Denk goed na als je een interview geeft, want media kunnen je maken of breken.

Meer informatie:

Klik hier voor de opleidingengids 2022.

Raadstegels

Dit is de tweede aflevering in een serie over de negen raadstegels. Eerder verscheen:

De negen raadstegel zijn 9 verschillende thema’s die als doel hebben om de positie van de raad te versterken. Raadsleden kunnen op deze 9 verschillende thema’s met elkaar afspraken maken, zodat de rol en de positie van de raad wordt versterkt.