De Opleidingengids 2020 is uit!

De Opleidingengids 2020 is uit!

Voor raadsleden die zich verder willen bekwamen in het raadswerk is er de Opleidingengids 2020. Deze nieuwe Opleidingengids is vandaag door voorzitter Bahreddine Belhaj aangeboden tijdens de online Raadsconferentie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.De Opleidingengids 2020 biedt een overzicht van nieuwe opleidingen waarmee raadsleden hun kennis en vaardigheden kunnen aanscherpen. Bovendien staat de Opleidingengids vol interviews met raadsleden, experts en anderen over het belang van leren door raadsleden.

Collega-raadsleden vertellen in de nieuwe gids over hoe zij hun ervaring in de raad gebruiken in hun dagelijks leven. Johan Remkes, waarnemend burgemeester van Den Haag, geeft een scherpe visie op het functioneren van de raad. “Het dualisme is er nog niet in geslaagd om raadsleden een helder profiel als volksvertegenwoordigers te geven.” Remkes vindt dat raadsleden jaarlijks minimaal een keer met elkaar moeten spreken over hoe zij zich hun raadswerk kunnen verbeteren. Ook roept hij raadsleden op beter gebruik te maken van de rekenkamer en de raadsgriffie.

Download hier de digitale versie in pdf.

Waardevolle kennis

De kennis en vaardigheden die je opdoet als raadslid zijn uiterst waardevol. Zeker als je tijdens de raadsperiode regelmatig cursussen volgt die je helpen de opgedane kennis en ervaring een plekje geven in een groter geheel. Als raadslid word je daarmee niet alleen scherper, maar je krijgt ook handvatten om je ervaring gerichter toe te passen in je maatschappelijke carrière.

Persoonlijke leerroute

Met de voor iedereen toegankelijke competentiescan op site van de vereniging krijgen raadsleden inzicht in hun sterke en zwakke punten. De zelftest geeft ook een advies over welke opleidingen je kunt volgen voor een maximaal resultaat. De persoonlijke leerroute helpt bij een raadsperiode lang leren, met steeds weer een volgend leerdoel waarmee je je duurzaam kunt ontwikkelen. 

Ervaringen van collega’s

Collega raadsleden vertellen in de Opleidingengids over wat de raadsperiode hen heeft gebracht en hoe zij dit gebruiken in hun werk. Zo vertelt Marja Eggink-Meuleman, raadslid in Lochem, hoe zij in de raad leerde geduld op te brengen. Don Ceder vertelt dat het hem als jong raadslid in Amsterdam een jaar kostte om te leren omgaan met de druk van het raadslidmaatschap. 

Enquête rol en positie raad

In de Opleidingengids staan ook voor raadsleden relevante onderzoeken, zoals de resultaten van de enquête van de Vereniging onder raadsleden over hun eigen rol als raadslid en de positie van de raad. Uit de enquête blijkt dat slechts een krappe meerderheid (52 %) van de raadsleden vindt dat de gemeenteraad in de praktijk daadwerkelijk het hoogste bestuursorgaan is. Veel raadsleden vinden de wethouders invloedrijk en het blijkt dat het ambtenarenapparaat sterk heeft gewonnen aan invloed op het gemeentebeleid.

Alle leden, zowel individueel als collectief, krijgen de nieuwe gedrukte versie van de Opleidingengids komende week toegestuurd. Voor anderen is de Opleidingengids digitaal (pdf) in te zien.

De Opleidingengids is in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en met steun van het ministerie van BZK gemaakt. De Opleidingengids wordt jaarlijks uitgebracht om raadsleden te ondersteunen in hun raadswerk.