U bent hier

De raad aan zet bij de warmtetransitie

Gemeenten krijgen via de warmtetransitie de verantwoordelijkheid voor het verduurzamen van woonwijken. Voor raadsleden houdt dat in dat de komende tijd veel besluiten moeten worden genomen die grote impact hebben. De kaderstellende rol voor raadsleden betekent dat er, naast de technische keuzes, ook beslist moet worden over rolverdeling, burgerparticipatie, communicatie en democratische besluitvorming. 

Voor het nemen van deze besluiten is adequate en actuele kennis onmisbaar. Daarvoor zijn er de komende tijd bijeenkomsten waarin alle prangende vragen aan bod komen: op vrijdag 22 november in Gouda en op maandag 2 december in Nijmegen in samenwerking met de Vereniging van Griffiers en Platform31.

Met raadsleden en griffiers uit heel Nederland delen we kennis en ideeën met elkaar over de transitie naar aardgasvrije wijken. Ook brengen wij u op de hoogte van inzichten over het besluitvormingsproces en betrokkenheid van inwoners uit recente projecten van Platform31. In de bijeenkomst halen we op tegen welke knelpunten uw gemeenteraad aanloopt in deze transitie, welke vragen dat oproept en aan welke kennis behoefte is. Ook verkennen we op welke manier u hier graag meer over zou willen leren. Op basis van de inzichten uit deze bijeenkomst ontwikkelt Platform31 in 2020 gerichte kennissessies en materialen om raadsleden en griffiers te ondersteunen.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn voor raadsleden en griffiers die al actief bezig zijn met de warmtetransitie. U weet op hoofdlijnen waar de transitie over gaat en kunt hierop reflecteren. Wij streven per bijeenkomst naar een diverse mix van 15 tot 20 raadsleden en griffiers. Dit kan ertoe leiden dat we een selectie moeten maken.

Bent u raadslid of griffier in een gemeente die al actief bezig is met de warmtetransitie, wilt u ervaringen uitwisselen met collega’s uit andere gemeenten en meer kennis opdoen over de transitie? Meld u dan snel aan!

Praktische informatie

  • Wanneer: vrijdag 22 november 2019 (13:30- 17:00 uur) & maandag 2 december (16:00 tot 20:00 uur)
  • Locatie: Gemeentehuis Gouda (22/11) & Stadhuis Nijmegen (2/12)
  • Prijs: deelname is kosteloos

Aanmelden

Via dit aanmeldformulier.