‘’De Raad dient nu al bovenop de Omgevingswet te zitten’’

‘’De Raad dient nu al bovenop de Omgevingswet te zitten’’

‘’De raad moet de wet van het begin af aan in de vingers hebben’’, aldus Sjors Slaats, raadslid uit Waalwijk en lid van de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid van de VNG over de Omgevingswet. De invoering van de Omgevingswet staat gepland voor 2019.

Gemeenten moeten in 2019 een omgevingsplan hebben waarin staat hoe zij de omgevingsvisie in de praktijk willen brengen. Met de omgevingsvisie, waar in staat beschreven hoe gemeenten de fysieke leefomgeving willen invullen, kunnen raden nu al mee aan de slag. ‘’Hoewel het nog even duurt voor de wet wordt ingevoerd, moet de raad zich al goed laten informeren, zich afvragen wat hij kan doen en actie ondernemen. Zo niet, dan wordt de wet ingevoerd door het college en de ambtelijke organisatie en wordt je als raad overgeslagen’’, waarschuwt Slaats in het vraaggesprek met het VNG magazine.

Meer vrijheden, meer interactie en meer samenhang

‘’De omgevingswet geeft gemeenten meer vrijheden en bevoegdheden, dus zij wordt een belangrijk instrument’’, aldus Slaats. Daarnaast is Slaats van mening dat de Omgevingswet tracht meer overzicht en samenhang aan te brengen. Dit maakt het voor alle partijen, dus inwoners, bedrijven, de gemeente en ook de raad makkelijker om hun inbreng te leveren. De gehele samenleving is dan ook hiervoor verantwoordelijk, mede doordat iedereen dezelfde informatiepositie krijgt. De raad is specifiek verantwoordelijk voor de omgevingsvisie, deze kan samen opgesteld worden met buurgemeenten want onderwerpen die in de Omgevingswet worden geregeld, zoals luchtkwaliteit houden zich niet aan de grenzen van de gemeente.

Het interview ‘Geen tijd te verliezen’ met Sjors Slaats is te lezen via deze link.