De raad is aan zet bij de compensatie van de toeslagenaffaire

De raad is aan zet bij de compensatie van de toeslagenaffaire

Elke gemeenteraad buigt zich dezer dagen over de nieuwe begroting die in november moet worden vastgesteld. Eén van de vragen is: wat heeft de gemeente gedaan met de 150 miljoen euro (1,25 euro per inwoner) die het Rijk beschikbaar heeft gesteld ter compensatie voor de toeslagenaffaire?

Dat geld is vorig jaar december beschikbaar gesteld. De aanleiding was de zogeheten Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, afgekort POK. Er wordt daarom gesproken over de zogeheten POK-gelden.

Dienstverlening

Deze POK-gelden dienen extra ondersteuning te bieden aan mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden en om de gemeentelijke dienstverleningen voor deze mensen te verbeteren. Inmiddels zijn we ongeveer één jaar en één verkiezing verder sinds de invoering van de POK-gelden. Het is verstandig dat de nieuwe raad hier rekening mee houdt tijdens de begrotingsbeschouwingen. Raadsleden kunnen namelijk navragen wat er tot dusverre met dit geld is gedaan. "Ik zou als raadslid graag willen weten wat de afdeling financiën met dit geld heeft gedaan. Het gaat om 1,25 euro per inwoner. En dat is toch best geld’', zo zei Jan Prins van de Nationale Ombudsman deze week op een bijeenkomst met raadsleden over de rol en functie van de ombudsman om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren.

Ledenbrief

Het toekennen van de 150 miljoen euro is vorig jaar december per zogeheten ledenbrief door de VNG bekend gemaakt aan alle colleges en gemeenteraden. In de ledenbrief wordt een achttal actielijnen geschetst waaronder digitale overheid, rechtsbescherming en gemeentelijke ondersteuningsprogramma waarvoor de zogeheten POK-gelden kunnen worden gebruikt. Deze actielijnen zijn opgesteld door het VNG en het rijk. Het is dus aan raadsleden en de raad of zij tijdens de behandeling van de begroting 2023 over de besteding van deze POK-gelden vragen willen stellen.

Meer informatie

Klik hier voor de ledenbrief van het VNG en voor meer informatie over de POK-gelden.