De raad moet zelf invulling geven aan het actieplan van Plasterk

De raad moet zelf invulling geven aan het actieplan van Plasterk

De raad bepaalt zelf of er meer budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voor raadsleden moet komen. Was het antwoord van Stef Blok, waarnemend minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), op de vraag van de Kamerleden Hermanna Fokke (PvdA) en Fatma Koser Kaya (D66) wie de betere ondersteuning en het verstevigen van de posities van raadsleden moet gaan betalen.

De Tweede Kamer besprak dinsdagmiddag het actieplan ondersteuning raadsleden van minister Plasterk die wegens ziekte zijn plan niet kon toelichten. Waarnemend minister van Binnenlandse Zaken Stef Blok maakte duidelijk dat hij niet voorschrijft hoe het lokaal bestuur de ondersteuning van raadsleden moet uitvoeren. Echter, is het ministerie wel bereid om aanbevelingen uit het actieplan eventueel tijdelijk te faciliteren. Daarnaast vindt Blok het van belang dat landelijke politieke partijen voldoende ondersteuning bieden maar ook dat alle raadsleden overkoepelende en algemene cursussen volgen. De lokale raad moet de inhoud van deze cursussen zelf bepalen.

Ook als het gaat om de werkdruk voor raadsleden te beperken, legt minister Blok de verantwoordelijkheid bij de raadsleden zelf. D66-Kamerlid Koser Kaya wilde weten waar alle raadsleden de tijd vandaan moeten halen om alle aanbevelingen uit het actieplan uit te voeren. De waarnemende minister: ‘’Ik kan moeilijk vanuit Den Haag verkondigen dat er overdag moet worden vergaderd om het werk te verminderen. Als de raadsmeerderheid dat wil, ga ik dat niet verbieden. Zou ik raadslid zijn, dan zou ik daar wel een opvatting over hebben. Maar ik ga de lokale democratie niet vanuit hier besturen’’.

Meer informatie over actieplan

Het actieplan van minister Plasterk is voor de zomer gepresenteerd. Het plan dient er toe dat raadsleden beter ondersteund worden om de extra taken beter uit te kunnen voeren, klik hier voor meer info over het actieplan.