De raad verlaat het stadhuis

De raad verlaat het stadhuis

De gemeenteraad van Lelystad gaat maandelijks naar buiten om in gesprek te gaan met inwoners over zaken die leven in de stad. Weg uit het stadhuis en in de stad vinden bijeenkomsten plaats die  zijn gericht op interactie met de samenleving, instellingen en organisaties. De Buitenraad wordt dit experiment ook wel genoemd.

De Buitenraad is één van de 99 experimenten die is aangemeld voor de Democratic Challenge. De bedoeling van de Democratic Challenge was om allerlei experimenten te verzamelen, bundelen en ondersteunen om lokale democratie te vernieuwen. Op maandag 5 oktober stelden al deze 99 experimenten zich voor in Amersfoort tijdens het Democratic Challenge Festival.

Coöperatieve raad

Coöperatieve vertegenwoordiging is een ander experiment dat over is komen waaien uit Engeland. Bij een coöperatieve gemeenteraad is er een vertegenwoordiging van lokale politici en inwoners die beschikken over gelijkwaardige invloed en zeggenschap. Deelnemers worden voor een afgesproken periode verkozen door middel van loting, waarna gerouleerd wordt zodat er steeds meer wijkbewoners betrokken worden. Daarnaast hebben zowel inwoners als lokale politici toegang tot dezelfde informatie en is er ook sprake van budgetrecht voor de coöperatieve raad. Gronings raadslid Wieke Paulusma gaf in de rubriek Raadslid van de Week al aan dat ze zich actief in wil inzetten voor zo een coöperatieve raad in Groningen.

99 experimenten

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken was ook aanwezig bij het Challenge Festival en hij riep op om vooral door te blijven gaan met nieuwe ideeën om lokale democratie te innoveren. Wie meer te weten wil komen over de Democratic Challenge en meer interesse heeft in de 99 experimenten kan de website van de Democratic Challenge bezoeken.