De Raadsacademie komt naar u toe in Assen

De Raadsacademie komt naar u toe in Assen

DEN HAAG – Raadsleden die meer willen leren over de thema’s sociaal domein, burgerkracht en maatschappelijke initiatieven, de veranderende controlerende rol van de raad, en integriteit en belangenverstrengeling kunnen zich aanmelden voor de Raadsacademie in Assen. Door middel van deze Raadsacademie wil Raadslid.Nu een bijdrage leveren aan de ondersteuning, professionalisering en scholing van raadsleden.

De Raadsacademie is opgezet met ondersteuning vanuit het ministerie van BZK en staat in het teken van kennisoverdracht en bewustwording. Raadslid.Nu wil raadsleden en geïnteresseerden in het raadslidmaatschap (kandidaat-raadsleden) informeren en voorzien van kennis en deskundigheid om hun raadswerk beter te kunnen uitvoeren. Hiertoe wordt gestart met Raadsacademies in Assen, Rotterdam en Roermond. In 2017 zullen ook andere delen van het land worden aangedaan. 

Programma en aanmelden
De eerste Raadsacademie zal plaatsvinden op het gemeentehuis van Assen op vrijdag 16 september van 10:00 tot 15:00.
Het programma ziet er als volgt uit: 

10:00 – 10:15 Ontvangst en welkom door Raadslid.Nu
10:15 – 12:15 Workshopronde 1
12:15 – 13:00 Lunchpauze
13:00 – 15:00 Workshopronde 2
15:00              Afronding en napraten met een hapje en een drankje

Aanmelden voor de Raadsacademie in Assen is mogelijk door het aanmeldformulier in te vullen via deze link. Op het aanmeldformulier kan een voorkeur worden aangegeven voor de te volgen workshops.
Deelname aan de Raadsacademie is kosteloos en is mogelijk voor raadsleden en geïnteresseerden in het raadslidmaatschap. 
Het programma en de aanmeldingen voor de Raadsacademie in Roermond is te bekijken via deze link. De aanmelding voor de Raadsacademie in Rotterdam (29 september, onder voorbehoud) opent binnenkort. Houdt daarvoor onze website in de gaten.

Workshops Assen

Workshopronde 1

Dilemma’s in het sociaal domein
Het toezicht van de raad is veelomvattend, zeker na de decentralisaties in het sociaal domein. Raadsleden zoeken naar meer informatie en ondersteuning om de controlerende taak op de nieuwe taken in het sociaal domein, jeugd, ondersteuning en participatie, beter uit te kunnen voeren. Raadsleden en commissieleden die deelnemen, kunnen zichzelf ontwikkelen op dit onderwerp en zullen na de training hun controlerende rol op het sociaal domein effectiever kunnen oppakken. Deelnemende raadsleden krijgenmeer inzicht  in hoe de controle op het sociaal domein slim en effectief uit te voeren is. Tevens is het doel om de tijd die raadsleden daaraan kwijt zijn effectiever te benutten.

Raadslid en Burgerkracht
Maatschappelijke initiatieven zijn er in alle soorten en maten. Bewoners die een eigen energie coöperatie starten, zich verenigen in een zorgcollectief, het beheer van zwembaden overnemen of een plan maken voor de aanleg of herinrichting van een park. Inmiddels zijn er vele duizenden initiatieven – van kleinschalig en ad-hoc, tot grootschalig en meerjarig – gedragen door amateurs of professionals; als reactie op een terugtrekkende gemeente óf juist proactief, van onderop. Hoe moet je daar als raadslid mee omgaan?
In deze workshop worden dilemma’s besproken en bediscussieerd: Moet je vooraf een participatiebeleid maken? Moet je bij de start van een dialoog heldere kaders stellen? Hoe weet je dat een initiatief breed gedragen wordt en voorziet in een maatschappelijke behoefte? Is de gemeente echt bereid macht en verantwoordelijkheid over te dragen? Hoe ver kan je gaan als gemeente, hoe ver durf je te gaan?

Workshopronde 2
Burgers als ondersteuning van de controlerende rol van de raad
Controle en verantwoordingrelaties blijken minder eenduidig dan ze op papier lijken en dit zorgt in de gemeentelijke praktijk regelmatig voor problemen. Door regionalisering worden veel van oudsher gemeentelijke taken in regionaal verband behartigd. Het belang van die intergemeentelijke samenwerking neemt vanwege recente decentralisaties alleen maar toe. Tegelijkertijd groeit echter ook de kritiek op de democratische controle op deze samenwerking.

In deze workshop wordt stilgestaan bij veranderende vorm van de controlerende rol van de raad. Welke rol kunnen andere partijen, zoals burgers, cliëntenraden en onafhankelijke derden hierin spelen, maar ook accountants en de lokale rekenkamer?

Integriteit en belangenverstrengeling
Integriteit & belangenverstrengeling kent vele facetten. Dit onderwerp gaat dus over integriteit, veiligheid en over ondermijning en belangenverstrengeling. Hoe ga je om met dilemma’s, hoe bespreek je dilemma’s, hoe voorkom je belangenverstrengeling, wat betekent ondermijning voor je integriteit als raadslid?

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 14 juli 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin).

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!