De Raadsacademie komt naar u toe in Deventer

De Raadsacademie komt naar u toe in Deventer

Raadsleden die meer kennis willen opdoen over de thema’s sociaal domein, social media, de positie van de raad bij meer democratische aanstellingswijzen van de burgemeester of hoe inwoners te betrekken om het draagvlak te vergroten kunnen zich aanmelden voor de Raadsacademie in Deventer. Door middel van deze Raadsacademie wil de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een bijdrage leveren aan de ondersteuning, professionalisering en scholing van raadsleden.

De Raadsacademie staat in het teken van kennisoverdracht en bewustwording. De Raadsacademie in Deventer bestaat uit een plenaire sessie en interactieve workshops. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wil raadsleden en geïnteresseerden in het raadslidmaatschap (kandidaat-raadsleden) informeren en voorzien van kennis en deskundigheid om hun raadswerk beter te kunnen uitvoeren. 

Programma en aanmelden

De derde Raadsacademie zal plaatsvinden op het stadhuis van Deventer  op zaterdag 19 november van 09:45 tot 13:00.
Het programma ziet er als volgt uit: 

  • 09:45 – 10:00 Ontvangst 
  • 10:00 – 10:00 Plenaire kennissessie 
  • 11:00 – 12:30 Workshoprondes
  • 12:30 - 13:00 Afsluiting met lunch

Aanmelden voor de Raadsacademie in Deventer is mogelijk door het aanmeldformulier in te vullen via deze link. Op het aanmeldformulier kan een voorkeur worden aangegeven voor de te volgen workshop.
Deelname aan de Raadsacademie is kosteloos en is mogelijk voor raadsleden en geïnteresseerden in het raadslidmaatschap. 

Plenaire sessie

Raadswerk is Maatwerk

Inwoners mee laten doen, invloed geven of mee laten besluiten om zo het draagvlak te vergroten van de beslissingen in het gemeentehuis. Hoe doet de raad dat en welke rol hebben raadsleden daarin te vervullen om de betrokkenheid van inwoners op al deze aspecten vorm te geven? In deze workshop krijgt u op basis van praktijkvoorbeelden aanbevelingen, tips en adviezen wat u als raadslid het beste eerst kan doen en welk instrument het beste past om inwoners mee te laten doen. Aan de orde komt bijvoorbeeld de vraag of en wanneer u met een lokaal referendum en wanneer u met wijk- en buurtbudgetten het beste kunt beginnen.

Workshops 

Dilemma’s in het sociaal domein

Het toezicht van de raad is veelomvattend, zeker na de decentralisaties in het sociaal domein. Raadsleden zoeken naar meer informatie en ondersteuning om de controlerende taak op de nieuwe taken in het sociaal domein, jeugd, ondersteuning en participatie, beter uit te kunnen voeren. Raadsleden en commissieleden die deelnemen, kunnen zichzelf ontwikkelen op dit onderwerp en zullen na de training hun controlerende rol op het sociaal domein effectiever kunnen oppakken. Deelnemende raadsleden krijgen meer inzicht in hoe de controle op het sociaal domein slim en effectief uit te voeren is. Tevens is het doel om de tijd die raadsleden daaraan kwijt zijn effectiever te benutten.

Sociale media als instrument van raad en raadsleden

Twitter en Facebook. Raadsleden zitten volop op sociale media. Maar hoe draagt dit bij tot het ondersteunen van het werk van het raadslid? En welke rol kunnen sociale media spelen bij de rol van de raad? De workshop gaat in op hoe raadsleden in het kader van hun controlerende en volksvertegenwoordigende rol het gebruik van sociale media effectief kunnen inzetten.

De positie van de raad bij een nieuwe aanstellingswijze van de burgemeester

De burgemeester wordt door de Kroon benoemd op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken, na aanbeveling van de gemeenteraad en een vertrouwenscommissie. Over deze benoemingsprocedure is discussie. Er wordt gekeken naar meer democratische modellen. Maar wat betekent een mogelijke verandering van de benoemingsprocedure voor de positie van de gemeenteraad? Wat doet dit bijvoorbeeld met de positie van de raad als hoogste bestuursorgaan?
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wilt met u de impact van mogelijke voorstellen voor de gemeenteraad verkennen.