De Raadsacademie komt naar u toe in Kapelle

De Raadsacademie komt naar u toe in Kapelle

Raadsleden die meer kennis willen opdoen over de thema’s sociaal domein, sociale media, of hoe burgers te betrekken bij de lokale democratie kunnen zich aanmelden voor de Raadsacademie in Kapelle. Door middel van deze Raadsacademie wil de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een bijdrage leveren aan de ondersteuning, professionalisering en scholing van raadsleden.

De Raadsacademie staat in het teken van kennisoverdracht en bewustwording. De Raadsacademie in Kapelle bestaat uit een plenaire sessie en interactieve workshops. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wil raadsleden en geïnteresseerden in het raadslidmaatschap (kandidaat-raadsleden) informeren en voorzien van kennis en deskundigheid om hun raadswerk beter te kunnen uitvoeren. 

Programma en aanmelden

De vierde Raadsacademie wordt georganiseeerd in samenwerking met de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten in Kapelle op zaterdag 28 januari van 10:45 tot 14:45 uur.
De bijeenkomst zal plaatsvinden bij De Vroone (C.D. Vereekestraat 74, 4421 CE Kapelle).

Het programma ziet er als volgt uit: 

  • 10:45 – 11:00 Ontvangst 
  • 11:00 – 12:30 Plenaire kennissessie 
  • 12:30 – 13:15 Lunchpauze
  • 13:15 – 14:45 Workshopronde
  • 14:45              Afsluiting met een drankje

Aanmelden voor de Raadsacademie in Kapelle is mogelijk door het aanmeldformulier in te vullen via deze link. Op het aanmeldformulier kan een voorkeur worden aangegeven voor de te volgen workshop.
Deelname aan de Raadsacademie is kosteloos en is mogelijk voor raadsleden en geïnteresseerden in het raadslidmaatschap. 

Plenaire sessie

Raadswerk is Maatwerk

Inwoners mee laten doen, invloed geven of mee laten besluiten om zo het draagvlak te vergroten van de beslissingen in het gemeentehuis. Hoe doet de raad dat en welke rol hebben raadsleden daarin te vervullen om de betrokkenheid van inwoners op al deze aspecten vorm te geven? In deze workshop krijgt u op basis van praktijkvoorbeelden aanbevelingen, tips en adviezen wat u als raadslid het beste eerst kan doen en welk instrument het beste past om inwoners mee te laten doen. Aan de orde komt bijvoorbeeld de vraag of en wanneer u met een lokaal referendum en wanneer u met wijk- en buurtbudgetten het beste kunt beginnen.

Workshops 

Dilemma’s in het sociaal domein

Het toezicht van de raad is veelomvattend, zeker na de decentralisaties in het sociaal domein. Raadsleden zoeken naar meer informatie en ondersteuning om de controlerende taak op de nieuwe taken in het sociaal domein, jeugd, ondersteuning en participatie, beter uit te kunnen voeren. Raadsleden en commissieleden die deelnemen, kunnen zichzelf ontwikkelen op dit onderwerp en zullen na de training hun controlerende rol op het sociaal domein effectiever kunnen oppakken. Deelnemende raadsleden krijgen meer inzicht in hoe de controle op het sociaal domein slim en effectief uit te voeren is. Tevens is het doel om de tijd die raadsleden daaraan kwijt zijn effectiever te benutten.

Sociale media als instrument van raad en raadsleden

Twitter en Facebook. Raadsleden zitten volop op sociale media. Maar hoe draagt dit bij tot het ondersteunen van het werk van het raadslid? En welke rol kunnen sociale media spelen bij de rol van de raad? De workshop gaat in op hoe raadsleden in het kader van hun controlerende en volksvertegenwoordigende rol het gebruik van sociale media effectief kunnen inzetten.