De Raadsacademie komt naar u toe in Roermond

De Raadsacademie komt naar u toe in Roermond

Raadsleden die meer kennis willen opdoen over de thema’s sociaal domein, de bestuurlijke rol van de raad, de rol van de accountant of sociale media als instrument van de raad kunnen zich aanmelden voor de Raadsacademie in Roermond. Door middel van deze Raadsacademie wil de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een bijdrage leveren aan de ondersteuning, professionalisering en scholing van raadsleden.

De Raadsacademie is opgezet met ondersteuning vanuit het ministerie van BZK en staat in het teken van kennisoverdracht en bewustwording. De Raadsacademie in Roermond bestaat uit een plenaire sessie en interactieve workshops. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wil raadsleden en geïnteresseerden in het raadslidmaatschap (kandidaat-raadsleden) informeren en voorzien van kennis en deskundigheid om hun raadswerk beter te kunnen uitvoeren. Hiertoe wordt gestart met Raadsacademies in Assen, Rotterdam en Roermond. In 2017 zullen ook andere delen van het land worden aangedaan. 

Programma en aanmelden

De derde Raadsacademie zal plaatsvinden op het stadhuis van Roermond  op woensdag 4 oktober van 18:30 tot 22:00.
Het programma ziet er als volgt uit: 

  • 18:30 – 19:00 Ontvangst 
  • 19:00 – 20:00 Plenaire kennissessie 
  • 20:00 – 21:30 Workshoprondes
  • 21:30              Afsluiting

Aanmelden voor de Raadsacademie in Roermond is mogelijk door het aanmeldformulier in te vullen via deze link. Op het aanmeldformulier kan een voorkeur worden aangegeven voor de te volgen workshop. Deelname aan de Raadsacademie is kosteloos en is mogelijk voor raadsleden en geïnteresseerden in het raadslidmaatschap.  Het programma en de aanmeldingen voor de Raadsacademie in Assen (16 september) is via deze link te bekijken. Het programma voor Rotterdam (29 september, onder voorbehoud) volgt binnenkort. Houdt daarvoor onze website in de gaten.

Workshops Roermond

Dilemma’s in het sociaal domein

Het toezicht van de raad is veelomvattend, zeker na de decentralisaties in het sociaal domein. Raadsleden zoeken naar meer informatie en ondersteuning om de controlerende taak op de nieuwe taken in het sociaal domein, jeugd, ondersteuning en participatie, beter uit te kunnen voeren. Raadsleden en commissieleden die deelnemen, kunnen zichzelf ontwikkelen op dit onderwerp en zullen na de training hun controlerende rol op het sociaal domein effectiever kunnen oppakken. Deelnemende raadsleden krijgen meer inzicht in hoe de controle op het sociaal domein slim en effectief uit te voeren is. Tevens is het doel om de tijd die raadsleden daaraan kwijt zijn effectiever te benutten.

Rol van de accountant

De gemeenteraad is opdrachtgever voor de accountant en daarmee voor de controle door de accountant op de gemeentelijke begroting. Hoe stuur je de accountant aan? Wat mag je van de accountant verwachten?

Sociale media als instrument van raad en raadsleden

Twitter, Facebook. Raadsleden zitten volop op sociale media. Maar hoe draagt dit bij tot het ondersteunen van het werk van het raadslid? En welke rol kunnen sociale media spelen bij de rol van de raad? De workshop gaat in op hoe raadsleden in het kader van hun controlerende en volksvertegenwoordigende rol het gebruik van sociale media effectief kunnen inzetten.

Plenaire sessie: De bestuurlijke rol van de raad: hard naar het college, zacht naar de samenleving

De raad is het hoogste bestuurlijke orgaan binnen de lokale democratie en kan daardoor een verbindende rol spelen tussen samenleving en college. Dit doet zij door zich hard op te stellen naar het college en zacht naar de samenleving. Op welke wijze een raad haar eigen bestuurlijke rol nadrukkelijker kan vormgeven? Hoe de raad de verbindende rol kan oppakken? En wie verantwoordelijk is voor de positie van de gemeenteraad?