De (rechts)positie van de griffie(r) anno 2018

De (rechts)positie van de griffie(r) anno 2018

Het eerste exemplaar van het boek De (rechts)positie van de griffie(r) is uitgereikt aan minister Kajsa Ollongren. Het boek is door de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden gemaakt. Op het VNG Congres in Maastricht nam de minister het eerste exemplaar in ontvangst van Renée Wiggers, de voorzitter van de Vereniging van Griffiers. 

⇒ Download De (rechts)positie van de griffie(r)

Bundel

Het boek bevat een bundeling van de vele (rechts)positionele aspecten waar de griffie en de werkgeverscommissie van de raad mee te maken krijgen. De ontstaansgeschiedenis van de griffier komt aan bod, alsmede hoe dit ambt zich sinds de invoering van het dualisme heeft onwikkeld. Daarnaast staat het boek middels praktijkvoorbeelden uitgebreid stil bij het wettelijk kader van de griffier en wat de relatie is tot de werkgeverscommissie van de gemeenteraad. Ook bevat het boek een handleiding hoe te handelen bij integriteitskwesties.

Kortom, een must-read voor leden van de werkgeverscommissie van de gemeenteraad, griffiers en griffiemedewerkers!

Auteurs

Het boek is geschreven door Gerard Heetman, Martin Sagel en Toon Cornelissen. Heetman was in het verleden directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en is tegenwoordig zelfstandig adviseur. Sagel was tot voor kort bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en raadslid in de gemeente Assen. Cornelissen is griffier van de gemeente Boxmeer.

Modelregelingen

Vanuit griffiers en raadsleden is er een grote behoefte aan modelregelingen. Deze zijn niet in het boek opgenomen, omdat deze vaak kunnen wijzigen op basis van de acualiteit. De modellen waar in het boek naar wordt verwezen zijn te raadsplegen via de website van de Vereniging van Griffiers.

Vlnr: Jan van Zanen (voorzitter VNG), Kajsa Ollongen (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Renée Wiggers (voorzitter Vereniging van Griffiers)