De rol van de gemeenteraad in een slimme stad

De rol van de gemeenteraad in een slimme stad

'Moet je als raad aanbieders van deelmobiliteit faciliteren of juist weren uit de stad?'.  Van deelmobiliteit tot cameratoezicht en metingen van geluidsoverlast tot burgers: er wordt op veel verschillende plekken in de stad data verzamelt door veel verschillende partijen. Maar voor wie of wat wordt daarmee gedaan? En heeft de gemeenteraad hier iets over de zeggen?

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden hebben met raadsleden uit heel Nederland een datawandeling rondom Amersfoort gedaan voor de ALV Raadsacademie. Doel van de datawandeling was het om met raadsleden in gesprek te gaan over hoe de slimme stad en digitalisering hun weerslag vinden in de fysieke ruimte van de stad.

Datawandeling

Tijdens de datawandeling onderstonden levendige discussies tussen de deelnemers. Moet je als raad aanbieders van deelmobiliteit faciliteren of juist weren uit de stad? Is deelmobiliteit een goede oplossing voor stedelijke mobiliteitsvraagstukken, en hoe kun je ga je het beste omgaan met parkeeroverlast van deelvoertuigen? En hoe waardevol is de data die via deelmobiliteit gegenereerd wordt? Heeft de gemeenteraad naast cameratoezicht van de gemeente zelf ook iets te zeggen over het cameragebruik van particulieren? Stimuleer je als raad de ‘burgermeetbeweging’ die onder andere de kwaliteit van lucht- en geluidsoverlast in kaart probeert te brengen? En wat gebeurt er als een burgergroep je benadert met metingen van schadelijke industrie in de regio? Telkens bleek dat digitalisering niet alleen draait om technische en juridische kaders en richtlijnen, maar uiteindelijk ook om uitdagingen in de leefomgeving waar iedereen – en dus niet alleen ‘experts’ – iets te zeggen heeft.

Slimme stad 

Deze datawandeling is een onderdeel van een groter project dat BOLD Cities in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden opzet. In dit project onderzoekt BOLD Cities naar het handelingsperspectief voor gemeenteraden rondom de problematiek van smart cities en digitalisering. Dit project is erop gericht om samen met raadsleden methoden en instrumenten ontwikkelen om proactief om te gaan met de slimme stad.

Meer informatie

Raadsleden en griffiers die graag een eigen datawandeling willen organiseren kunnen contact opnemen met de organisatie van BOLD Cities via info@boldcities.nl.