De rol van raadsleden in samenspel met de inwoners

De rol van raadsleden in samenspel met de inwoners

De raad uit de Limburgse gemeente Beesel probeert laagdrempelig contact met zijn inwoners te bevorderen en inwonersinitiatieven te stimuleren en faciliteren maar kan zich in de manier waarop nog verbeteren. Daarvoor is nodig dat de raad laat zien welke andere, eigen rol de raad heeft in het contact met inwoners, in vergelijking met ambtenaren en het college. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van de plaatselijke rekenkamercommissie van gemeente Beesel waarin het duale samenspel tussen raad en college is onderzocht.

Wie speelt welke rol in het contact met de inwoners? Dat was de centrale vraag die het gemeentebestuur van Beesel zich had gesteld. Wat doet de raad als ook ambtenaren en het college intensief bezig zijn met burgerparticipatie? Het stellen van deze vragen leidde tot vervolgvragen als waarom zou de raad als collectief optrekken in het contact met inwoners. En: wat is de toegevoegde waarde als volksvertegenwoordiger. De rekenkamercommissie beveelt dan ook aan om gezamenlijk na te denken over deze vragen zodat er én werkwijze ontstaat, die past bij de Beeselse raadsleden die diep hun wortels in de samenleving hebben.

Animatie kennispartner Petra Habets

Om de raad te helpen beter te laten zien hoe hij met de inwoners de verbinding wil maken, is er een animatiefilmpje gemaakt door Petra Habets Advies en Onderzoek. In het animatiefilmpje wordt benadrukt dat het van belang is dat iedere politieke partij vrij is om inwoners te verleiden maar dat het duidelijk moet zijn waar je als raadslid, fractie of raad voor staat. Klik hier om de animatie te bekijken.

Meer informatie

Over de verbindende rol van de raad heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden afgelopen voorjaar het rapport ‘’Hard naar het college, zacht naar de samenleving’’ gepresenteerd. Om scherper en beter de rol van de verbinder tussen college en samenleving te vervullen, dienen de raadsleden te beseffen dat zij niet alleen als politieke partij maar ook als raad verbinding met de samenleving kunnen maken. Het rapport ‘’Hard naar het college, zacht naar de samenleving. Op zoek naar een nieuwe verbindende rol van de gemeenteraad’’, geschreven door de Tilburgse wetenschapper Julien van Ostaaijen, is via deze link beschikbaar.