De strategische griffier houdt de raad scherp

De strategische griffier houdt de raad scherp

De gemeenteraad van Velsen investeert in de bezetting van de griffie. De raad heeft gekozen voor een groei van vijf naar tien medewerkers. ‘Dat geeft ruimte om van een procesgriffie naar een strategische griffie te gaan’, aldus griffier Ruud Palstra in een vraaggesprek met het magazine van de VNG.

De raad van Velsen heeft net als in de vorige periode gekozen voor een raadsakkoord. In het akkoord is opgenomen dat de griffie gevraagd en ongevraagd advies geeft en de raad coacht en begeleidt. ‘De raadsleden onderkennen dat ze goede ondersteuning nodig hebben.’ Door de juiste ondersteuning te ontvangen, versterkt de positie van de raad bij besluitvorming.

Zes kernthema’s

Zes kernthema’s spelen een hoofdrol in de wijze waarop de raad in Velsen in positie is gebracht. ‘Je doet als raadsgriffier veel meer dan alleen de ingekomen stukken rondsturen of adviseren over hoe je een goede motie maakt. Het betekent dat je nadenkt over hoe je de raad goed in positie brengt om de juiste besluiten te nemen. Hier in Velsen hebben we zes belangrijke thema’s voor een strategische griffie aangemerkt: de informatiepositie, de positie in de regio, het samenspel met de inwoners, de controle- en verantwoordingscyclus, het besluitvormingsproces en het lerend vermogen. De samenwerking met de organisatie is daarbij belangrijk. De griffie kijkt mee met de raadsstukken en ambtenaren weten de griffie vrij goed te vinden. Maar ook voor de inwoners willen we de raad laagdrempelig maken. Ze moeten het gevoel hebben welkom te zijn en gehoord te worden. Ook daarin speelt de griffie een belangrijke rol.’

Meedenken

De raadsgriffier heeft de rol om de raad scherp te houden en strategisch mee te denken zodat de raad de juiste keuzes kan maken. Palstra: “De raad moet uiteindelijk een belangenafweging maken. Wil je dat serieus doen, dan moet je goed geïnformeerd zijn. Op alle facetten moet je dan ontzorgd worden. Dat betekent dat de griffie niet alleen de platte ondersteuning doet, maar juist strategisch meedenkt. We kunnen als griffie ambitie hebben, maar als die niet aansluit bij wat de raad wil, kom je niet veel verder. De raad heeft de ambitie om beter in positie te komen. Daar ben ik blij mee. Vanuit de griffie haken we hierop in. We verzorgen trainingen en geven advies over hoe de raad zijn rol nog beter kan pakken.’

Omvang griffie

Raadsleden die meer willen weten over de ideale omvang van de griffie kunnen zich aanmelden voor de digitale bijeenkomst op maandag 27 november. Speciale aandacht gaat uit naar de infographic over de ideale omvang en de rechtspositie van de griffier.

Meld je hier aan.

Meer informatie

Lees hier het volledige artikel van Ruud Palstra in het VNG magazine.

Lees hier meer over de ruimte die de griffier nodig heeft om een optimale bijdrage te leveren aan de raad.