De tien competenties van een raadslid

De tien competenties van een raadslid

Als raadslid wil je weten hoe je je kunt onderscheiden. Met het competentieprofiel voor raadsleden is zichtbaar wat een raadslid nodig heeft om een goed raadslid te zijn. Tien verschillende competenties laten zien welke kernvaardigheden raadsleden nodig hebben. Voor fractievoorzitters zijn er nog eens twee aanvullende competenties aan toegevoegd die specifiek voor hen van belang zijn.

Competenties zijn specifieke elementen waarover raadsleden moeten beschikken om succesvol te zijn. Elke competentie is opgebouwd uit vier elementen: kennis, vaardigheden, motivatie en persoonskenmerken. Vaak kun je deze bij een persoon niet aan de buitenkant zien. Daarom is in het competentieprofiel gedetailleerd in kaart gebracht hoe deze competenties tot uiting komen in het raadslidmaatschap.

  1. Communiceren en luisteren;
  2. Initiatief;
  3. Omgevingsbewustzijn;
  4. Onderhandelen;
  5. Overtuigingskracht;
  6. Samenwerken;
  7. Inlevingsvermogen;
  8. Analytisch vermogen;
  9. Resultaatgerichtheid;
  10. Integriteit.

Voor een fractievoorzitter zijn coachen en sturend vermogen de twee aanvullende competenties.

Competentiescan

Als raadslid kun je grote stappen maken als je weet waar je sterke en je zwakke punten liggen. Daarom is er de competentiescan: een zelfscan voor raadsleden om te zien hoe je op de tien (of twaalf) competenties voor een raadslid scoort. Met de uitslag van deze scan kun je zien welke opleidingen aansluiten bij de competenties waar je je nog op kunt ontwikkelen.

Het profiel

Het competentieprofiel is ontwikkeld door organisatieadviesbureau Berenschot in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Griffiers, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.