De waarde van de rekenkamer

De waarde van de rekenkamer

Nu raadsleden niet langer deel uitmaken van de rekenkamer, is het van belang om de hulptroep op waarde te schatten. Daarom een oproep aan de raad om de lokale rekenkamer zich eigen te maken.

Waar het onderzoek van de rekenkamer niet altijd op waarde wordt geschat door de raad, worden aanbevelingen van de rekenkamer ook niet altijd overgenomen door de raad. Dat is zonde, vinden raadsleden Dico Baars (Vijfheerenlanden) en Robert-Jan Jonker (Apeldoorn).

De waarde van de rekenkamer

In onderstaande video laten beide raadsleden zien hoe er in hun gemeente invulling wordt gegeven aan de samenwerking, en op welke manier de rekenkamer een waardevolle hulptroep kan zijn.

Meer informatie

Meer weten over de nut en noodzaak van de rekenkamer? In deze interactieve factsheet geven raadsleden tips om de rekenkamer optimaal te benutten! 

Bekijk ook de Leeromgeving of de Rekenkamer-pagina om meer te lezen over deze hulptroep.