Debatvaardigheden maken raadslid sterker

Debatvaardigheden maken raadslid sterker

Waar en hoe doen raadsleden hun kennis op? Een raadslid vertelt elke week in deze serie wat hij of zij heeft meegenomen uit een gevolgde opleiding. Deze week Daphne Disco, die in een vraaggesprek in de Opleidingengids vertelt over haar gevolgde training ‘Debatvaardigheden voor raadsleden.’

Disco is PvdA-Raadslid in de gemeente Zoetermeer. Meer dan de helft van de raadsleden in Zoetermeer kwam in maart 2014 voor het eerst in de raad. Het inwerkprogramma van de griffie werd  dan ook zeer op prijs gesteld. De training ‘Debatvaardigheden voor raadsleden’ werd als onderdeel hiervan gegeven door het Nederlands Debatinstituut. Stemgebruik, lichaamshouding en het omgaan met drogredenen staan bij deze training centraal.

Aanbevelingen: Gebruik je vaardigheden op het juiste moment

Disco heeft veel aan de training gehad, maar is ook realistisch: ‘Je moet een training niet volgen om je hele gedrag te veranderen. Het gaat erom dat je weet op welke momenten je bepaalde vaardigheden inzet.’ Ook is het raadslid zich meer bewust van haar eigen debatteerstijl en kent zij van verschillende situaties de gewenste preektrant. Disco concludeert: ‘Hoe groter het arsenaal aan vaardigheden waaruit je kan kiezen, hoe beter je inspeelt op de situatie.’

Informatie en kosten

De Opleidingengids met een overzicht van opleidingen voor raadsleden op de tien belangrijkste competenties zoals oordeelsvorming, onderhandelen en communiceren plus interviews met raadsleden over hun ervaringen met opleidingen is te downloaden voor leden. Raadsleden die individueel lid zijn ontvangen de Opleidingengids rechtstreeks. Raadsleden die collectief lid zijn ontvangen de Opleidingengids via hun raadsgriffier. Raadsleden kunnen voor het volgen van cursussen een beroep doen op het gemeentelijk budget. Voor meer informatie over de wettelijk geregelde onkostenvergoeding, klik hier.