Decentralisaties: informatieve video's voor raadsleden

Decentralisaties: informatieve video's voor raadsleden

Speciaal voor raadsleden heeft het VNG Raadsledenprogramma nieuwe informatieve video’s gemaakt over de komende decentralisaties. Onderwerpen zoals de Wmo 2015, de Jeugdhulp en de financiën van de decentralisaties worden in deze video’s behandeld door VNG-medewerkers en andere deskundigen.

Het VNG Raadsledenprogramma maakt al langere tijd informatieve video’s over actuele beleidsonderwerpen. Zo zijn er eerder video’s verschenen over de gemeentelijke financiën, de instrumenten van de raad om hun drie rollen te kunnen vervullen en de woningmarkt.

Video's decentralisaties

Met het oog op de aankomende decentralisaties zijn er nieuwe video’s ontwikkeld over de verschillende onderwerpen binnen de decentralisaties. Een nieuwe video gaat over Privacy en Informatieveiligheid. In deze video wordt uitgelegd wat u als raadslid kunt doen om te zorgen dat de privacy van de inwoners in uw gemeente wordt beschermd en er veilig wordt omgegaan met gegevens.

Daarnaast zijn de video’s over Jeugdhulp en de Wmo 2015 geactualiseerd. Deze video’s behandelen hoe u als raadslid kunt sturen en controleren op Jeugdhulp en wat er allemaal verandert op het gebied van de Wmo door de decentralisaties. In de video over de volksvertegenwoordigende rol in het sociaal domein gaat de VNG in gesprek met drie raadsleden over hoe er in hun gemeenteraad wordt omgegaan met deze rol in het sociaal domein.

Benieuwd naar de informatieve video’s over de decentralisaties of wilt u de andere video’s zien? Via deze link kunt u de video’s bekijken.