Deel kennis en ervaringen met andere raadsleden op Raad in Beweging

Deel kennis en ervaringen met andere raadsleden op Raad in Beweging

Burgerparticipatie is een belangrijk onderwerp voor gemeenteraden. Hoe zorg je, nu raadsvergaderingen vooral digitaal plaatsvinden, voor draagvlak voor het beleid en hoe houd je inwoners betrokken bij de besluitvorming? En, hoe kan je burgerparticipatie op gepaste afstand vormgeven? Sinds kort kunt u uw vragen of ervaringen delen op het community platform RaadinBeweging.nl 

Het nieuwe community platform RaadinBeweging.nl is een uitstekend middel om uw ervaringen en vragen over, onder andere, burgerparticipatie met andere raadsleden te delen. Op dit platform kunt u samen met collega-raadsleden uw kennis vergroten en interessante praktijkvoorbeelden over bijvoorbeeld het inrichten van digitale participatie delen.

Aanmelden

Heeft u belangstelling om toe te treden tot het platform en actief mee te doen samen met andere raadsleden? Dat kan! Stuur een mail naar contact@raadinbeweging.nl en geef aan dat u lid wilt worden van het platform. Wij sturen u dan een link toe.

Gezamenlijk initiatief

Het project Raad in Beweging is onderdeel van en wordt uitgevoerd met financiele steun vanuit het programma Democratie in Actie. Democratie in Actie is een samenwerkingsprogramma van het ministerie van BZK, VNG, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Wethoudersvereniging, Vereniging van Griffiers, NGB en VGS.