Deelcongres over de vereisten van het vak van raadslid

Deelcongres over de vereisten van het vak van raadslid

Wat zijn de vereisten om het raadswerk met vakmanschap uit te voeren? Deze vraag staat centraal in het deelcongres dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers houden tijdens het VNG-Jaarcongres in Goes op 13 juni 2017. Als spreker treedt een ervaren volksvertegenwoordiger op: Peter van Heemst, die ruime ervaring heeft als raadslid in Rotterdam, Statenlid in Zuid-Holland en als Tweede Kamerlid.

Een belangrijke vraag in het deelcongres is ook of raad en griffie samen kunnen optrekken om het vakmanschap te bevorderen. Benutten raadsleden het vakmanschap van de griffier wel voldoende?  De raadsgriffier van Almere, Jan Dirk Pruim, zal vanuit de kant van de griffier zijn visie geven op de wijze waarop raadsleden dit het beste kunnen doen.Het deelcongres “Learning on the job” wordt gehouden tijdens de middagsessie van het VNG Jaarcongres op dinsdag 13 juni 2017. Het deelcongres staat open voor raadsleden, griffiers en andere belangstellende deelnemers van het VNG Jaarcongres.

Raadsleden kunnen aan het VNG Jaarcongres deelnemen als lid van de gemeentelijke delegatie en voor hen geldt daarom in beginsel dezelfde bijdrageregeling als voor wethouders en burgemeesters uit hun gemeente. Inschrijven voor het congres kan via deze link.