Democratie in Actie gaat van start!

Democratie in Actie gaat van start!

Het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie gaat van start. Op de Dag van de Lokale Democratie is het officiële startsein gegeven door Jan van Zanen (voorzitter VNG) en Chris Kuijpers (DG Bestuur, Wonen en Ruimte van BZK). In de Prodentfabriek in Amersfoort kwamen ruim 700 raadsleden, lokale bestuurders, ambtenaren en griffiers bijeen om ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen. Met het startsein van Democratie in Actie gaat een groot aantal activiteiten van start. Deze activiteiten dragen bij aan de versterking van de lokale democratie.

Quick Scan Lokale Democratie

Gemeenten kunnen met Democratie in Actie de Quick Scan Lokale Democratie doen. De scan wordt ontwikkeld voor gemeenten om in kaart te brengen hoe het staat het met de democratie in hun gemeente. De scan levert een beeld op dat als startpunt kan dienen voor maatregelen om de lokale democratie te versterken. De eerste 50 gemeenten die zich melden, kunnen gratis en met ondersteuning van de adviseurs van het programma hiervan gebruikmaken.

Ontwikkeltrajecten voor gemeenten

Democratie in Actie start met tien ontwikkeltrajecten, waarbij gemeenten ondersteund worden bij een specifieke vraag binnen hun organisatie-ontwikkelproces. Hoe leer je bijvoorbeeld als gemeentelijke organisatie om te gaan met de veranderende verhouding tussen gemeente en gemeenschap? Veel gemeenten zijn bezig met interne veranderprocessen om te komen tot een beter samenspel tussen de organisatie en de lokale samenleving, tot een nieuw democratisch samenspel.

Opleidings- en ondersteuningsbudget voor raadsleden

Gemeenten worden uitgenodigd om samen aan de slag te gaan met de ondersteuning van de raad. Twintig gemeenteraden krijgen vanuit Democratie in Actie begeleiding op maat. Ze krijgen inzicht in bestaande mogelijkheden, en worden begeleid om in de praktijk aan de slag te gaan met het verbeteren van de ondersteuning van de raad. Bijvoorbeeld door te werken met een individueel opleidingsbudget voor raadsleden. Incidenteel wordt per gemeente een extra opleidings- en ondersteuningsbudget beschikbaar gesteld.

Lancering netwerk Lokale digitale democratie

Ten slotte vond op de Dag van de Lokale Democratie de lancering van het netwerk Lokale Digitale Democratie plaats. Vanuit het netwerk wordt gewerkt aan een inclusieve en veilige lokale digitale democratie. De netwerkpartners zullen themagewijs (in wisselende coalities) samenwerken. Hierbij worden de deelnemers ondersteund in het leerproces én hoe succesvolle praktijken op te schalen. Op de dag van de lokale democratie kunnen gemeenten zich bij het netwerk aansluiten.

Meer informatie

Democratie in Actie is een samenwerkingsprogramma dat de komende drie jaar gemeenten gaat ondersteunen bij democratische vraagstukken. Uitgangspunt hierbij zijn de maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en de invoering van de Omgevingswet. In heel Nederland gaan bestuurders en gemeenteraden aan de slag met thema's als transparant lokaal bestuur, positionering van de gemeenteraad en verbinding inwoners met het lokaal bestuur. Wilt u weten hoe u of uw gemeente kan meedoen met Democratie in Actie? Kijk dan op de website.

In Democratie in Actie zijn het ministerie van BZK, VNG, de beroeps- en belangenverenigingen in het lokaal bestuur vertegenwoordigd, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.