Democratie in gevaar bij aftreden wegens bedreigingen

Democratie in gevaar bij aftreden wegens bedreigingen

Als raadsleden aftreden vanwege bedreigingen is de democratie in gevaar. De agressor wint als je stopt als raadslid. Dit was één van de standpunten van een aanwezig raadslid tijdens de stellingendiscussie bij de bijeenkomst Veiligheid in Roerige tijden die afgelopen vrijdag door het CCV in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden werd georganiseerd.

Raadsleden die te maken hebben met agressie en bedreigingen moeten dit bespreekbaar maken en niet weg bagatelliseren. Gemeenteraden kunnen protocollen opstellen over hoe hiermee om te gaan. De website agressievrijwerk biedt hier meer informatie over. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft bovendien een korte ‘wees duidelijk over agressie’ animatie gemaakt over wat raadsleden kunnen doen als zij in aanraking komen met agressie en intimidatie. 

Veiligheidsbeleving

De aanwezige raadsleden en burgemeester hebben ook het gesprek gevoerd over de veiligheidsbeleving van burgers en politici. Veiligheidsbeleving kun je niet vaststellen met cijfers, maar moet je voelen. Lokale politici moeten daarom openheid van zaken te geven om te vertellen waar ze zich mee bezig houden. 

Eén van de adviezen aan burgemeesters bij inspraakavonden over de komst van AZC’s is om kleinschalige bijeenkomsten te organiseren zodat het niet uit de hand loopt. Raadsleden moeten zich bij deze inspraakbijeenkomsten op de vlakte houden en vooral luisteren naar wat de burger wil, zodat ze goed geïnformeerd raken voor de raadsvergaderingen.

Fouten in zorg raakt ook openbare orde

De bijeenkomst sloot af met een presentatie van CCV directeur Patrick van den Brink over de toekomst van het lokaal veiligheidsbeleid. Hier kwam naar voren dat de klassieke portefeuilleverdeling voorbij is. Als er bijvoorbeeld in de zorg iets niet goed wordt gedaan, dan heeft openbare orde en veiligheid daar ook mee te maken. Bewoners moeten daarnaast ook worden betrokken bij veiligheid. Deze hebben ook goede ideeën over openbare orde en veiligheid en deze moeten gefaciliteerd worden. Burgers weten heel goed hoe het in hun wijk gaat en moeten daarom meer worden betrokken.

Politie op straat of in bureau

Raadsleden en burgemeesters moeten bovendien meer met elkaar communiceren en zaken voor elkaar verhelderen. Een voorbeeld werd aangehaald waarbij in een gemeente de burgemeester het politiebureau op een vrijdagavond wilde sluiten omdat er dan zelden iemand langskwam, zodat deze agenten in het centrum aanwezig konden zijn. Raadsfracties wilden echter niet dat het bureau sloot, maar deze hadden beter geïnformeerd kunnen worden over de overwegingen hiervoor. In het voortraject kan dus door de burgemeester aan de raad meer informatie worden verschaft over hoe het in elkaar steekt.

Meer informatie

Het CCV is het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Meer informatie over het CCV is te vinden op de website www.hetccv.nl.Voor raadsleden is er een speciaal deel van de site: Raadsleden en Veiligheid.

Agressievrijwerk is een website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Klik op deze link voor meer informatie.