Den Haag kiest voor openbare hoorzitting voor kandidaat-wethouders

Den Haag kiest voor openbare hoorzitting voor kandidaat-wethouders

Kandidaat-wethouders in Den Haag moeten zichzelf voortaan presenteren aan de raad. De Haagse raad heeft onlangs unaniem besloten dat kandidaat-wethouders voor hun benoeming zullen worden onderworpen aan een openbare hoorzitting.

Het besluit van de raad volgde op initiatief van Hanneke van der Werf (D66). Van der Werf stelde dat raadsleden in staat zouden moeten zijn om een meer geïnformeerde beslissing te nemen over het aanstellen van wethouders. Wanneer kandidaat-wethouders zichzelf moeten presenteren geeft dat raadsleden de mogelijkheid om zich een beter beeld te vormen van de aankomend wethouder. 

Door de mogelijkheid om de kandidaat uitgebreid vragen te stellen kunnen raadsleden duidelijkheid krijgen over de capiciteiten en de intenties, en zo ook de geschiktheid van een kandidaat. Hierdoor wordt de raad beter in staat gesteld om te besluiten over het aannemen van wethouders.
Daarnaast maakt een dergelijke door publiek te volgen hoorzitting het gemeentelijk beslissingsproces transparanter. Dat de raad van Den Haag het over de voordelen van de motie eens is blijkt uit het feit dat de motie afgelopen week unaniem is aangenomen.

Niet de enige

Den Haag is niet de eerste gemeente waar een dergelijke hoorzitting met kandidaat-wethouders ingevoerd wordt. Een dergelijk systeem is al ter plaatse in Amsterdam en Schiedam, waar het volgens Van der Werf goed werkt.