Denk je mee over de rol van raadsleden bij een regionale energiestrategie?

Denk je mee over de rol van raadsleden bij een regionale energiestrategie?

Welke rol hebben gemeenteraadsleden bij het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES) in hun regio? En wat houdt zo’n RES eigenlijk in? Om raadsleden een praktische handreiking te bieden bij het vervullen van hun rol en het versterken van hun positie, zoeken we raadsleden en griffiers om mee te denken over deze vragen. Wil jij gedurende tijdens een bijeenkomst onder leiding van De Argumentenfabriek hierover meedenken? Geef je dan snel op.

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk, het maximum aantal inschrijvingen is bereikt. Je kunt je aanmelden voor op de wachtlijst, dan informeren we je indien er afzeggingen zijn.

Op 21 december 2018 presenteerde het Klimaatberaad het ontwerp van het Klimaatakkoord aan het kabinet. Het ontwerp-Klimaatakkoord stelt dat gemeenten, provincies en waterschappen, samen met netbeheerders en andere partners, Regionale Energie Strategieën (RES) gaan opstellen.

Een RES is een plan voor hoe een regio in aanloop naar 2030 de opwekking van duurzame elektriciteit en de aansluiting van huizen en gebouwen op duurzame warmte gaat realiseren. De RES is een instrument om de keuzes hiervoor regionaal af te stemmen tussen gemeenten, provincies, (regionale) netbeheerders, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Maar wat is de rol van de gemeenteraadsleden in dit proces? Hoe kunnen raadsleden hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol (beter) invullen bij de totstandkoming van een RES in hun regio?

Het Programma Democratie in Actie en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden willen investeren in een krachtige en verbindende gemeenteraad, en wil raadsleden hierom helpen om hun positie in de totstandkoming van de RES te versterken. Daarom zoeken we raadsleden en griffiers die hierover mee willen denken tijdens één van de twee denksessies over dit onderwerp onder leiding van De Argumentenfabriek. Tijdens de denksessie denken we met raadsleden en griffiers en andere betrokkenen zoals gemeente-ambtenaren, medewerkers van de Provincie, netbeheerders en deskundigen na over de RES en de rol van raadsleden. De Argumentenfabriek, een onafhankelijk denkbedrijf, begeleidt de sessies en brengt de resultaten overzichtelijk in kaart. Het resultaat? Twee handzame, praktische overzichten die raadsleden helpen om te begrijpen wat de RES omvat en hoe zij hun rol hierbij (beter) kunnen invullen.

Praktisch: denksessies & aanmelden

De denksessies vinden plaats op maandag 6 mei en op maandag 13 mei, van 14.00-17.00u (inloop vanaf 13.30u). Locatie: De Argumentenfabriek, WG-plein 403, Amsterdam. Aanmelden voor één of allebei de sessies kan tot en met 22 april via secretariaat@argumentenfabriek.nl.

Heb je nog vragen? Schroom niet en neem contact op met Majelle Verbraak van De Argumentenfabriek via 020 412 4001 of majelle@argumentenfabriek.nl. We hopen je op één van beide denksessies te mogen verwelkomen.