Denk jong, fris en creatief als raad

Denk jong, fris en creatief als raad

DELFT/DEN HAAG – De gemeenteraad moet stevig verjongd worden, om ervoor te zorgen dat er nieuwe, frisse ideeën blijven bestaan. Dat vertelden Dennis Chafiâ (CDA Westland) en Matthias Floor (STIP Delft) tijdens de Dag voor de Raad op 17 maart in Delft.

Floor en Chafiâ pleitten voor een verjonging van de raad om ervoor te zorgen dat de raad niet vervalt in systeemdenken maar juist probeert om met nieuwe creatieve oplossingen te komen. Eén van de manieren om dit te bewerkstelligen is het fulltime raadslidmaatschap. Chafiâ stelt dat er door het fulltime raadslidmaatschap bij grote gemeenten een eerlijk speelveld kan ontstaan tussen jonge mensen die een drukke baan hebben en oudere raadsleden die minder werken of met pensioen zijn. Zo wordt het aantrekkelijker om je als jongere in te zetten als raadslid.

Leren van elkaar

Raadsleden gingen tijdens de Dag voor de Raad met elkaar in gesprek over de vraag hoe de raad er voor staat. Ram (VVD Zaanstad) vertelde dat de hardste les die hij geleerd had in zijn raadsperiode was om af en toe je verlies te moeten nemen. Corrie Jansen (Gemeentebelang Nunspeet) constateerde dat je als raad altijd een informatieachterstand hebt ten opzichte van het college en de ambtenarij. De raad moet er daarom voor zorgen slimmer te werk te gaan om zich zo te onderscheiden.

Initiatieven in het land

Raadsleden voerden ook het gesprek over wat er nodig is om de raad sterker te maken. Hugo Prakke (D66 Utrechtse Heuvelrug) schetste de situatie in zijn gemeente waar acht partijen een raadsprogramma hebben geschreven waar vervolgens een college voor is gezocht. Op deze manier wordt het debat volgens Prakke meer gevoerd op thema’s waar de echte verschillen zitten en is er minder ‘’gehakketak’’ in de raad. In Rotterdam wordt er geëxperimenteerd met loting voor commissies. Ingeborg Hoogveld stelt dat dit één van de manieren is waarmee geprobeerd wordt om bewoners meer te betrekken bij het bestuur van de stad.

Tips voor de raad

Prof. dr. Marcel Boogers van de Universiteit Twente was kritisch op het principe van loting binnen het openbaar bestuur. Volgens Boogers bleek in het verleden dat er bij loting alsnog geen goede afspiegeling ontstaat van de samenleving, omdat niet iedereen die ingeloot wordt ook daadwerkelijk in het openbaar bestuur plaatsneemt. Een van de tips die Boogers gaf in zijn bijdrage was dat de raad vooral niet moest proberen te concurreren met de ambtelijke organisatie, maar zich vooral te richten op de volksvertegenwoordigende taak. Zo kan het af en toe knetteren in debat, maar de uiteindelijke oplossing moet hier niet uit het oog verloren worden.

Raad als verbindende schakel

Burgemeester Van Bijsterveldt onderstreepte aan het begin van de Dag voor de Raad dat het belangrijk is dat raadsleden ervaringen uit wisselen. Volgens de Delftse burgemeester helpt dat om de lokale democratie te versterken en de  kloof tussen stad en dorp te verkleinen.

Dag voor de Raad

Raadslid.Nu organiseerde in Delft de Dag voor de Raad om met raadsleden, wetenschappers, lobbyisten, ambtenaren en andere belangstellenden onder leiding van dagvoorzitter Marceline Schopman, tevens raadslid in Haarlem, over hoe de raad er voor staat en wat er nodig is om de nieuwe raad sterker in positie te krijgen. Het is belangrijk dat de raad zich meer durft te dromen en te denken en zich minder gedraagt als een boekhouder, zo adviseerde Marcel Boogers.

Voor meer informatie over de Dag voor de Raad, zie onze andere berichten op de site van Raadslid.Nu: Laat je niet afleidingen door het college en ‘’Raadsleden sluiten zich te veel op in gemeentehuis’’

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 20 maart 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!