Deur geopend voor andere benoeming burgemeester

DEN HAAG – De Eerste Kamer heeft vandaag een wet aangenomen die de benoeming van de burgemeester door de Kroon uit de grondwet haalt. Met 48 stemmen voor en 21 tegen werd het wetsvoorstel ruim bekrachtigd.

Het initiatiefvoorstel van D66-Tweede Kamerlid Gerard Schouw haalde daarmee de eindstreep in de eerste ronde. Om de Kroonbenoeming van de burgemeester definitief uit de Grondwet te schrappen, moeten zowel Tweede als Eerste Kamer na nieuwe verkiezingen met een twee derde meerderheid het voorstel nog een keer goedkeuren.

D66 wil met het voorstel de benoeming van de burgemeester democratiseren. In het debat in de Eerste Kamer was er vorige week veel aandacht voor de vraag hoe de benoeming van de burgemeester er uit gaat zien als de aanstelling van de burgemeester niet meer vastligt in de Grondwet. Raadslid.Nu vindt het evenals het Genootschap van Burgemeesters belangrijk dat er een goed debat wordt gevoerd over wat de gevolgen zijn van een andere wijze van benoeming van de burgemeester. Lees hier de oproep van Raadslid.Nu aan de Eerste Kamer. In de Eerste Kamer is verdeeldheid over wat de beste nieuwe wettelijke vorm van benoeming van de burgemeester moet worden.

Minister neemt procedurele regie in handen

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Ronald Plasterk wil de procedurele regie over het te voeren debat over de nieuwe aanstellingswijze van de burgemeester in handen nemen. De minister juicht de deconstitutionalisering toe: ‘Het kabinet is van mening dat de benoeming van de burgemeester (en de commissaris van de Koning) niet van dusdanig staatsrechtelijk belang is dat dit Grondwettelijk moet worden vastgelegd.’

Rol van raad bij nieuwe aanstellingswijze

Over alternatieve aanstellingswijzen van de burgemeester verscheen onlangs het rapport ‘De aanstellingswijze gewogen.’ Zeker is dat het hoofdschap van de raad intact blijft bij benoeming van de burgemeester door de gemeenteraad. Bij andere modellen van de verkiezing van de burgemeester is dat minder duidelijk. Wie het hele rapport wil lezen, doet dat door hier te klikken.

Nieuwe benoemingswijze pas in 2020

Het gaat in dit geval om een wijziging van de grondwet – er is dus een tweede parlementaire behandelingsronde nodig na nieuwe Kamerverkiezingen, die gepland staan in 2017 – en daarom verwacht minister Plasterk dat een nieuwe benoemingswijze van de burgemeester pas in 2020 zijn intrede zal doen. Zie: https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20150421/debat_over_deconstitutionalis...

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 28 april 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu