Digitale besluitvorming door raad stap dichterbij

Digitale besluitvorming door raad stap dichterbij

Digitale besluitvorming door gemeenteraden is een stap dichterbij. De hoop is dat de spoedwet die digitale besluitvorming van een wettelijke basis voorziet nog deze week door het parlement wordt goedgekeurd. Daarna is het gemeenteraden toegestaan om op grond van de wet niet alleen digitaal te vergaderen maar vooral ook digitaal te kunnen besluiten.

Gemeenteraden komen als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus vrijwel niet meer bijeen in fysieke vergaderingen. In plaats hiervan zijn veel gemeenteraden overgestapt op digitaal vergaderen. Hierbij kan men echter alleen de beraadslaging organiseren, besluitvorming is juridisch niet geregeld in de gemeentewet. Om digitale besluitvorming mogelijk te maken heeft minister Knops, onder meer op verzoek van de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, een spoedwet omtrent digitale besluitvorming voorbereid. Deze is afgelopen vrijdag, 27 maart in de ministerraad goedgekeurd en vervolgens voor advies naar de Raad van State gestuurd. Minister Knops schrijft in een brief aan de Tweede Kamer de hoop uit om op 1 april te kunnen stemmen over deze spoedwet.

Openbare vergaderingen

Er zijn een aantal voorwaarden met betrekking tot de digitale vergadering die al duidelijk worden uit deze spoedwet. Zo moet de vergadering openbaar blijven via een openbare videoverbinding. Daarvoor moet een systeem gebruikt worden wat voor alle leden beschikbaar is en waar de leden herkenbaar zijn voor de voorzitter, elkaar en voor het publiek. Er wordt in het wetsvoorstel ook aandacht besteed aan het benoemen van wethouders door middel van een vorm van briefstemmen. Aangezien de spoedwet van gemeenteraden verlangt dat er een systeem beschikbaar is wat voor alle leden beschikbaar moet zijn, is het van belang om als gemeente te onderzoeken wat dit voor de eigen gemeente betekent zodat hier actie op kan worden ondernomen. Uitgangspunt daarbij is dat voor elke gemeenteraad een digitaal systeem wordt ingezet dat past en aansluit bij de systemen waarover de gemeente beschikt.

Webinar Griffiers

Om raadsleden en griffiers te ondersteunen bij digitaal vergaderen en te informeren over de verschillende mogelijkheden en ervaringen wordt vrijdag 3 april (11:00-12:00) een webinar georganiseerd. In deze interactieve live-uitzending wordt ingegaan op de juridische mogelijkheden van digitaal vergaderen door Roger Broer, juridisch adviseur bij de VNG. Hans Rijs heeft als griffier van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, tevens lid van het bestuur van de Vereniging van Griffiers, afgelopen week met digitaal vergaderen al ervaring opgedaan. Petra Paulides, adviseur van Democratie in Actie zal optreden als host. Het webinar is niet alleen voor griffiers maar staat ook open voor raadsleden. Aanmelden is hier mogelijk: webinar.

Vraag en antwoord

Voor de spelregels over vergaderen in deze tijd van maatregelen vanwege het coronavirus, zie het eerder gepubliceerde overzicht: Veel gestelde vragen over vergaderen tijdens het coronavirus.